۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصلي_هنرمنو اصلي_هنر
درباره دانشكده
امور آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه هاي آموزشي</span>گروه هاي آموزشي
ارتباط تصويري
پژوهش هنر
صنايع دستي
طراحي پارچه و لباس
طراحي صنعتي
نقاشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">افراد</span>افراد
رياست دانشكده
معاونين و مديران
کارشناسان
دانشجویان
اساتید بازنشسته
دانش آموختگان هنر
کارکنان بازنشسته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
شماره هاي تماس
ارتباط مستقيم با رياست دانشكده
ارسال نظرات، انتقادات و پيشنهادات
ارتباط با روابط عمومي
Collapse منو دومنو دو
Collapse درباره دانشكدهدرباره دانشكده
تاريخچه
افتخارات
رشته ها و مقاطع تحصيلي
نمودار سازمانی
منشور اخلاقي
برنامه راهبردی و عملیاتی
رياست دانشكده
معاونين و مديران دانشكده
روساي پيشين
شوراها و كارگروه هاي تخصصي
پرسش هاي متداولFAQ
نقشه سايت
مجموعه تصاوير
مجموعه فيلم
مجموعه صوت
شماره هاي تماس
معاونين
tset
انتصاب ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
معاون آموزشي
وظايف آموزش
اخبار دفاعيه ها
راهنمای آموزشی دانشجویان
اخبار و اطلاعیه های آموزش
آيين نامه آموزشي كارشناسي
آيين نامه آموزشي كارشناسي ارشد
آيين نامه آموزشي دكتري
آيين نامه امتحانات
فرم های کارشناسی
فرم های کارشناسی ارشد
سرآمدان آموزش
فرم های دکتری
تقویم آموزشی
اخبار و اطلاعیه های دانش آموختگان
اخبار و اطلاعیه های استعداد درخشان
فرم هاي داخلي دانشكده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور پژوهشي</span>امور پژوهشي
معاون پژوهشي
كتابخانه دانشكده هنر
آیین نامه ها و فرم های پژوهشی
فرايندهاي پژوهش
فهرست نشريات علمي معتبر و نامعتبر
اعتبارهای پژوهشی (گرنت)
آثار وتاليفات اساتيد و كارمندان
طرح هاي پژوهشي مصوب اعضا
فايل هاي آموزشي پژوهشي
پژوهشگران برتر
نشريات
پژوهشکده طراحی، نوآوری و فناوری پوشاک و منسوجات
نشریات 2
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور اجرايي و فرهنگي</span>امور اجرايي و فرهنگي
معاون اجرایی
آئین نامه ها
فرم ها
آشنایی با انجمن‏های علمی‏ دانشجویی
انجمن علمي پژوهش هاي هنري ايران
انجمن علمي، دانشجويي هنرهاي تجسمي ايران
انجمن علمي، دانشجويي هنر اسلامي ايران
Collapse منو گروه ارتباط تصویریمنو گروه ارتباط تصویری
درباره گروه
مدير گروه ارتباط تصويري
اعضاء هيات علمي
اساتید راهنمای دانشجویی
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
دروس ارائه شده در ترم جاري
برنامه امتحانات
برنامه هفتگی اساتید
برنامه کلاسها
جدول دروس كارشناسي
طرح درس اساتید
برنامه دفاعیه ها
Collapse منو گروه صنایع دستیمنو گروه صنایع دستی
درباره گروه
مدير گروه صنايع دستي
اعضاء هيات علمي
اساتید راهنمای دانشجویی
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
دروس ارائه شده در ترم جاري
برنامه امتحانات
برنامه هفتگی اساتید
برنامه کلاسها
جدول دروس كارشناسي
طرح درس اساتید
برنامه دفاعیه ها
Collapse منو گروه طراحی پارچه و لباسمنو گروه طراحی پارچه و لباس
درباره گروه
مدير گروه طراحي پارچه و لباس
اساتيد هيات علمي
اساتید راهنمای دانشجویی
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
دروس ارائه شده در ترم جاري
برنامه امتحانات
برنامه هفتگی اساتید
برنامه کلاسها
جدول دروس كارشناسي
جدول دروس كارشناسي ارشد
طرح درس اساتید
برنامه دفاعیه ها
Collapse منو گروه طراحی صنعتیمنو گروه طراحی صنعتی
درباره گروه
مدير گروه
اساتيد هيات علمي
اساتید راهنمای دانشجویی
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
دروس ارائه شده در ترم جاري
برنامه امتحانات
برنامه هفتگی اساتید
جدول دروس كارشناسي
جدول دروس كارشناسي ارشد
طرح درس
برنامه دفاعیه ها
برنامه کلاسها
Collapse منو گروه نقاشیمنو گروه نقاشی
درباره گروه
مدير گروه
اساتيد هيات علمي
اساتید راهنمای دانشجویی
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
دروس ارائه شده در ترم جاري
برنامه امتحانات
برنامه هفتگی اساتید
برنامه کلاسها
جدول دروس كارشناسي ارشد
جدول دروس كارشناسي
جدول دروس رشته كتابت و نگارگري
طرح درس
برنامه دفاعیه ها
Collapse منو گروه پژوهش هنرمنو گروه پژوهش هنر
درباره گروه
مدير گروه
اساتيد هيات علمي
اساتید راهنمای دانشجویی
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
دروس ارائه شده در ترم جاري
برنامه امتحانات
برنامه هفتگی اساتید
برنامه کلاسها
جدول دروس كارشناسي ارشد
جدول دروس دكترا
طرح درس اساتید
برنامه دفاعیه هادانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي -ميدان شيخ بهايي-دانشگاه الزهرا -دانشكده هنر كدپستي : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاكس : 88041341
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.