۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ فروردين
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو گروه زبان و ادبیات فارسیمنو گروه زبان و ادبیات فارسی
درباره گروه
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
دروس ارائه شده به تفکیک ورودی
برنامه امتحانات
برنامه هفتگی اساتید
آرایش دروس مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات فارسی
آرایش دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی
آرایش دروس مقطع دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی - گرایش محض
آرایش دروس مقطع دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی- گرایش ادبیات عرفانی
برنامه كلاس ها
اخبار دفاعيه ها
اعضای هیات علمی
Collapse منو گروه زبان شناسیمنو گروه زبان شناسی
درباره گروه
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
دروس ارائه شده
دروس ارائه شده به تفکیک ورودی
برنامه امتحانات
برنامه هفتگی اساتید
آرایش دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته زبانشناسی و آزفا
برنامه كلاس ها
اخبار دفاعيه ها
اعضای هیات علمی
دروس ارائه شده رشته آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان به تفکیک ورودی
Collapse منو گروه تاریخمنو گروه تاریخ
درباره گروه
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
دروس ارائه شده
دروس ارائه شده به تفکیک ورودی
برنامه امتحانات
برنامه هفتگی اساتید
آرایش دروس مقطع کارشناسی رشته تاریخ
آرایش دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ
آرایش دروس مقطع دکتری رشته تاریخ
برنامه كلاس ها
اخبار دفاعيه ها
اعضای هیات علمی
Collapse منو گروه زبان و ادبیات روسیمنو گروه زبان و ادبیات روسی
درباره گروه
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
دروس ارائه شده
دروس ارائه شده به تفکیک ورودی
برنامه امتحانات
برنامه هفتگی اساتید
برنامه كلاس ها
اعضای هیات علمی
مرکز آموزش و آزمون زبان روسی پوشکین
Collapse منو گروه زبان و ادبیات عربیمنو گروه زبان و ادبیات عربی
درباره گروه
دروس ارائه شده
دروس ارائه شده به تفکیک ورودی
برنامه امتحانات
برنامه هفتگی اساتید
آرایش دروس مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی
آرایش دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی
آرایش دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان عربی
آرایش دروس مقطع دکتری رشته زبان و ادبیات عربی
برنامه كلاس ها
اخبار دفاعيه ها
اعضای هیات علمی
Collapse منو گروه زبان و ادبیات انگلیسیمنو گروه زبان و ادبیات انگلیسی
درباره گروه
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
دروس ارائه شده
دروس ارائه شده به تفکیک ورودی
برنامه امتحانات
برنامه هفتگی اساتید
آرایش دروس مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات انگلیسی
آرایش دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات انگلیسی
آرایش دروس مقطع دکتری رشته آموزش زبان و ادبیات انگلیسی
برنامه كلاس ها
اخبار دفاعيه ها
اعضای هیات علمی
Collapse منو گروه مترجمی فرانسهمنو گروه مترجمی فرانسه
درباره گروه
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
دروس ارائه شده
دروس ارائه شده به تفکیک ورودی
برنامه امتحانات
برنامه هفتگی اساتید
آرایش دروس مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان فرانسه
برنامه كلاس ها
اخبار دفاعيه ها
اعضای هیات علمی
Collapse منو کتابخانهمنو کتابخانه
پرتال کتابخانه کوثر
درباره كتابخانه كوثر
فرم هاي كتابخانه
دستورالعمل تحویل سی دی پایان نامه
گام هاي تسويه حساب
كتابخانه هاي ديجيتالي بين المللي
تازه هاي كتابخانه
پيوندهاي مفيد
كارشناسان كتابخانه
یک نفس کتاب
ميز مرجع مجازي
تازه های کتاب
Collapse منو ادبیاتمنو ادبیات
درباره دانشكده
امور آموزشي
امور پژوهشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه هاي آموزشي</span>گروه هاي آموزشي
زبان و ادبيات فارسي
زبان و ادبيات عربي
زبان و ادبيات انگليسي
مترجمي زبان فرانسه
زبان روسي
زبان شناسي
تاريخ
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">افراد</span>افراد
رئيس دانشكده
معاونين و مديران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعضای هیات علمی</span>اعضای هیات علمی
گروه زبان و ادبیات فارسی
گروه زبان و ادبیات انگلیسی
گروه زبان و ادبیات عربی
گروه زبانشناسی
گروه زبان روسی
گروه مترجمی زبان فرانسه
گروه تاریخ
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارشناسان</span>كارشناسان
حوزه آموزش
حوزه پژوهش
حوزه رياست
مسئولان دفاتر گروه هاي آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانش آموختگان</span>دانش آموختگان
دكتري
ارشد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانش آموختگان پایگاه کتابخانه کوثر</span>دانش آموختگان پایگاه کتابخانه کوثر
دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امكانات </span>امكانات
سايت رايانه شمس
مركز اطلاع رساني كتابخانه كوثر
مركز چند رسانه اي
تالار حافظ
آزمايشگاه مطالعات چند رسانه اي
آزمايشگاه زبان
كارگاه هاي زبان
مركز ماهواره
آزمایشگاه تخصصی آواشناسی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
شماره هاي تماس
ارتباط مستقيم با رئيس دانشكده
ارسال نظرات، انتقادات و پيشنهادات
Collapse منو دومنو دو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره دانشكده</span>درباره دانشكده
تاريخچه
رئيس دانشكده
نمودار سازماني
معاونين و مديران
افتخارات
شوراها و كارگروه هاي تخصصي
رشته ها و مقاطع تحصيلي
برنامه راهبردي و عملياتي
روساي پيشين
شماره هاي تماس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
معاون آموزشي دانشكده ادبيات
اخبار و اطلاعيه هاي دانش آموختگان
اخبار و اطلاعيه هاي استعداد درخشان
وظايف آموزش
راهنماي آموزشي جديدالورود
اخبار دفاعيه ها
اخبار و اطلاعيه هاي آموزش
آيين نامه آموزشي كارشناسي
آيين نامه آموزشي كارشناسي ارشد
آيين نامه آموزشي دكتري
آيين نامه امتحانات
فرم هاي كارشناسي
فرم های کارشناسی ارشد
فرم های دکتری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور پژوهشي</span>امور پژوهشي
معاون پژوهشي و اجرايي
نشريات
پژوهشگران برتر
آيين نامه ها و فرم هاي پژوهشي
اعتبارهاي پژوهشي (گرنت)
فرايندهاي پژوهش
فهرست نشريات علمي معتبر و نامعتبر
آثار وتاليفات اساتيد و كارمندان
هسته هاي پژوهشي مصوب اعضاء هيات علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اولویت های پژوهشی </span>اولویت های پژوهشی
برنامه عملیاتی 5 و 10 ساله
اهداف راهبردی گروه های آموزشیدانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 adabiat[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.