۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۳ آبان
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصلي_علوم اجتماعی و اقتصادمنو اصلي_علوم اجتماعی و اقتصاد
معرفي
امور آموزشي
امور پژوهش و بين الملل
امور اجرايي و فرهنگي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه هاي آموزشي</span>گروه هاي آموزشي
اقتصاد
حسابداري
حقوق
علوم اجتماعي
مديريت
مطالعات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">افراد</span>افراد
رئيس دانشكده
معاونين و مديران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعضاي هيات علمي</span>اعضاي هيات علمي
گروه اقتصاد
گروه حسابداری
گروه علوم اجتماعی
گروه حقوق
گروه مدیریت
گروه مطالعات
اساتيد بازنشسته
كارشناسان
دانشجويان
محققين پسا دكتري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
شماره هاي تماس
ارتباط مستقيم با رياست دانشكده
ارسال نظرات، انتقادات و پيشنهادات
Collapse منو گروه اقتصادمنو گروه اقتصاد
درباره گروه
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
برنامه كلاسها
برنامه امتحانات
برنامه هفتگي اساتيد
پيوندهاي مفيد
اعضاي هيات علمي
توانمندی های پژوهشی
Collapse منو حسابداریمنو حسابداری
درباره گروه
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
برنامه كلاسها
برنامه امتحانات
برنامه هفتگي اساتيد
پيوندهاي هاي مفيد
اعضاي هيات علمي
توانمندی های پژوهشی
Collapse منو گروه علوم اجتماعیمنو گروه علوم اجتماعی
درباره گروه
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
برنامه كلاسها
برنامه امتحانات
برنامه هفتگي اساتيد
پيوندهاي هاي مفيد
اعضاي هيات علمي
چارت درسی
توانمندی های پژوهشی
Collapse منو گروه حقوقمنو گروه حقوق
درباره گروه
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
برنامه كلاسها
برنامه امتحانات
برنامه هفتگي اساتيد
پيوندهاي مفيد
چارت درسی
توانمندی های پژوهشی
Collapse منو گروه مدیریتمنو گروه مدیریت
درباره گروه
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
برنامه كلاسها
برنامه امتحانات
برنامه هفتگي اساتيد
پيوندهاي مفيد
چارت درسی
آموزش رهبری استراتژیک ، ویژه مدیران زن
توانمندی های پژوهشی
Collapse منو گروه مطالعاتمنو گروه مطالعات
درباره گروه
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
برنامه كلاسها
برنامه امتحانات
برنامه هفتگي اساتيد
پيوندهاي مفيد
چارت درسی
توانمندی های پژوهشی
Collapse منو پژوهشکده کودک و نوجوانمنو پژوهشکده کودک و نوجوان
رئيس پژوهشكده
درباره پژوهشكده
طرح هاي پژوهشي
گزارش عملكرد
Collapse منو دومنو دو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره دانشكده</span>درباره دانشكده
تاريخچه و معرفي
افتخارات
رشته ها و مقاطع تحصيلي
نمودار سازماني
منشور اخلاقي
برنامه راهبردي و عملياتي
روساي پيشين
شوراها و كارگروه هاي تخصصي
پرسش هاي متداول
نقشه وب سايت
مجموعه تصاوير
مجموعه فيلم
مجموعه صوت
رياست دانشكده
معاونين و مديران
شماره هاي تماس
گزارش عملكرد سالانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
معاون آموزشي
فرآيند هاي آموزش
اخبار دفاعيه ها
راهنماي آموزشي جديدالورود
اخبار و اطلاعيه هاي آموزش
آیین نامه آموزشی کارشناسی
آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد
آیین نامه آموزشی دکتری
آيين نامه امتحانات
فرم هاي كارشناسي
فرم های کارشناسی ارشد
فرم های دکتری
فرم هاي اداري
اخبار و اطلاعيه هاي دانش آموختگان
اخبار و اطلاعيه هاي استعداد درخشان
فرم هاي مورد نياز در دانشكده
آئین نامه ها و فرم های مورد نیاز دانشکده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور پژوهشي</span>امور پژوهشي
معاون پژوهشي
اعتبارهاي پژوهشي (گرنت)
فراخوان حمايت مالي از پايان نامه ها
فهرست نشريات علمي معتبر و نامعتبر
آثار وتاليفات اساتيد و كارمندان
آيين نامه ها و فرم هاي پژوهشي و بين الملل
طرح هاي پژوهشي مصوب اعضاء هيات علمي
فرآيند هاي پژوهش
پژوهشگران برتر
نشريات
مركز مطالعات و پژوهش هاي كودكان، نوجوانان و جوانان
الويت هاي پژوهشي
فراخوان همايش ها
اطلاعيه هاي پژوهشي
چکیده مقالات اساتید
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور اجرايي و فرهنگي</span>امور اجرايي و فرهنگي
معاون اجرايي
فرآيند هاي امور اجرايي و فرهنگي
آئین نامه ها و فرم ها
آشنايي با انجمن‏هاي علمي‏ دانشجويي
انجمن علمي، دانشجويي اقتصاد
انجمن علمي، دانشجويي مطالعات زنان و خانواده
انجمن علمي، دانشجويي حقوق
انجمن علمي، دانشجويي مديريت
انجمن علمي، دانشجويي حسابداري
انجمن علمي، دانشجويي علوم اجتماعيدانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.