۱۳۹۸ دوشنبه ۲۷ خرداد
بررسی راه های تعامل معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی با معاونین سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی
1398/03/25
برنامه امتحانی دروس عمومی (ترم 972)
1398/03/22
تاکید سفیر ایران در فرانسه بر تقویت تعاملات دوجانبه دانشگاهی
1398/03/17
اختتامیه دهه سرآمدی آموزش
1398/02/14
دانشگاه های نسل سوم با محوریت کارآفرینی و نوآوری
1398/02/11
ارائه راهکارها و تجربیات دانشگاه های تونس در اتقاء ارتباطات دانشگاهی بین المللی
1398/02/09
خبر فوری /
تقویم آموزشی
آغاز نیمسال تحصیلی (نیمسال اول) : 23 شهریور 98
آخرین مهلت ارائه درخواست مرخصی تحصیلی : 23 شهریور 98
زمان ترمیم (حذف و اضافه)
              ورودی 95 و ماقبل : 30 شهریور 98
              ورودی 96 : 31 شهریور 98
              ورودی 97 : 1 مهر 98
               میهمان و انتقالی : 2 مهر 98
آخرین مهلت حذف اضطراری : 21 آذر 98
گستره ارزشیابی : از 23 آذر تا 5 دی 98
مجموعه تصاویر
سال 1398
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.