۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ مرداد
فعالیت های بین رشته ای، نظریه و کاربرد
1398/04/26
روش تدریس مشارکتی
1398/04/17
اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان
1398/04/15
برگزاری اولین نشست علمی اعضای سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر و گروه عمران دانشگاه الزهرا
1398/04/09
ثبت نام برای پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد سال 98-99
1398/04/02
برگزار شدن آزمون الکترونیکی زبان عمومی و دانش خانواده و جمعیت
1398/04/02
خبر فوری /
تقویم آموزشی
آغاز نیمسال تحصیلی (نیمسال اول) : 23 شهریور 98
آخرین مهلت ارائه درخواست مرخصی تحصیلی : 23 شهریور 98
زمان ترمیم (حذف و اضافه)
              ورودی 95 و ماقبل : 30 شهریور 98
              ورودی 96 : 31 شهریور 98
              ورودی 97 : 1 مهر 98
               میهمان و انتقالی : 2 مهر 98
آخرین مهلت حذف اضطراری : 21 آذر 98
گستره ارزشیابی : از 23 آذر تا 5 دی 98
مجموعه تصاویر
سال 1398
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.