۱۳۹۸ شنبه ۳۱ فروردين
کسب مجوز برگزاری آزمون بسندگی زبان عربی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه الزهراء(س)
1398/01/27
نشست های تخصصی دهه سر آمدی آموزش سال 1398
1398/01/26
نقش اساتید در پیشگیری آسیب های اجتماعی با تاکید بر اعتیاد
1397/12/16
برگزاری کارگاه معرفت افزایی فرهنگ و تمدن اسلامی با همکاری نهاد رهبری
1397/12/11
راه اندازی سامانه ثبت نام دوره های فرابرنامه ای دانشگاه الزهرا(س)
1397/11/29
دوره مجازی به کار گیری فناوری در اموزش زبان انگلیسی
1397/11/28
خبر فوری /
تقویم آموزشی
آغاز نیمسال تحصیلی (نیمسال دوم) : 20بهمن 97
آخرین مهلت ارائه درخواست مرخصی تحصیلی : 21 بهمن 97
زمان ترمیم (حذف و اضافه)
             ورودی 94 و ماقبل : 27 بهمن97
              ورودی 95 : 28 بهمن 97 
              ورودی 96 : 29 بهمن 97
              ورودی 97 : 30 بهمن 97
               میهمان و انتقالی : 1 اسفند 97
آخرین مهلت حذف اضطراری : 1خرداد98
گستره ارزشیابی : از 4 خرداد تا 16 خرداد98
مجموعه تصاویر
سال 97
 • آشنایی دانشجویان دوره اول دانشکده بین رشته ای علوم و فناوری های نوین دانشگاه الزهرا رشته فناوری اطلاعات با پشتیبانی دانشکده های فنی و مهندسی، علوم اجتماعی و ریاضی با رشته مذکورآشنایی دانشجویان دوره اول دانشکده بین رشته ای علوم و فناوری های نوین دانشگاه الزهرا رشته فناوری اطلاعات با پشتیبانی دانشکده های فنی و مهندسی، علوم اجتماعی و ریاضی با رشته مذکور
  آشنایی دانشجویان دوره اول دانشکده بین رشته ای علوم و فناوری های نوین دانشگاه الزهرا رشته فناوری اطلاعات با پشتیبانی دانشکده های فنی و مهندسی، علوم اجتماعی و ریاضی با رشته مذکور
 • آغاز دومین دوره طرح آموزشی – تجربی کیمیا در دانشگاه الزهراء(س)آغاز دومین دوره طرح آموزشی – تجربی کیمیا در دانشگاه الزهراء(س)
  آغاز دومین دوره طرح آموزشی – تجربی کیمیا در دانشگاه الزهراء(س)
 • آغاز دومین دوره طرح آموزشی – تجربی کیمیا در دانشگاه الزهراء(س)آغاز دومین دوره طرح آموزشی – تجربی کیمیا در دانشگاه الزهراء(س)
  آغاز دومین دوره طرح آموزشی – تجربی کیمیا در دانشگاه الزهراء(س)
 • آغاز دومین دوره طرح آموزشی – تجربی کیمیا در دانشگاه الزهراء(س)آغاز دومین دوره طرح آموزشی – تجربی کیمیا در دانشگاه الزهراء(س)
  آغاز دومین دوره طرح آموزشی – تجربی کیمیا در دانشگاه الزهراء(س)
 • آغاز دومین دوره طرح آموزشی – تجربی کیمیا در دانشگاه الزهراء(س)آغاز دومین دوره طرح آموزشی – تجربی کیمیا در دانشگاه الزهراء(س)
  آغاز دومین دوره طرح آموزشی – تجربی کیمیا در دانشگاه الزهراء(س)
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.