۱۳۹۷ جمعه ۳۰ شهريور
گزارش تصویری آغاز سال تحصیلی 97-98 و ثبت نام دانشجویان
1397/06/26

 • گزارش تصویری آغاز سال تحصیلی 97-98 گزارش تصویری آغاز سال تحصیلی 97-98
  گزارش تصویری آغاز سال تحصیلی 97-98
 • گزارش تصویری آغاز سال تحصیلی 97-98 گزارش تصویری آغاز سال تحصیلی 97-98
  گزارش تصویری آغاز سال تحصیلی 97-98
 • گزارش تصویری آغاز سال تحصیلی 97-98 گزارش تصویری آغاز سال تحصیلی 97-98
  گزارش تصویری آغاز سال تحصیلی 97-98
 • گزارش تصویری آغاز سال تحصیلی 97-98 گزارش تصویری آغاز سال تحصیلی 97-98
  گزارش تصویری آغاز سال تحصیلی 97-98
 • گزارش تصویری آغاز سال تحصیلی 97-98 گزارش تصویری آغاز سال تحصیلی 97-98
  گزارش تصویری آغاز سال تحصیلی 97-98
 • گزارش تصویری آغاز سال تحصیلی 97-98 گزارش تصویری آغاز سال تحصیلی 97-98
  گزارش تصویری آغاز سال تحصیلی 97-98
 • گزارش تصویری آغاز سال تحصیلی 97-98 گزارش تصویری آغاز سال تحصیلی 97-98
  گزارش تصویری آغاز سال تحصیلی 97-98
 • گزارش تصویری آغاز سال تحصیلی 97-98 گزارش تصویری آغاز سال تحصیلی 97-98
  گزارش تصویری آغاز سال تحصیلی 97-98
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.