۱۳۹۷ سه شنبه ۲۲ آبان
سال 1397
1397/01/22
 • آغاز سال تحصیلی 98-97آغاز سال تحصیلی 98-97
  آغاز سال تحصیلی 98-97
 • بازدید معاون اموزشی دانشکده از روند ثبت نامبازدید معاون اموزشی دانشکده از روند ثبت نام
  بازدید معاون اموزشی دانشکده از روند ثبت نام
 • بازدید رئیس دانشکده از روند ثبت نام بازدید رئیس دانشکده از روند ثبت نام
  بازدید رئیس دانشکده از روند ثبت نام
 • برگزاری مراسم کارمندان نمونه دانشگاهبرگزاری مراسم کارمندان نمونه دانشگاه
  برگزاری مراسم کارمندان نمونه دانشگاه
 • انتخاب دکتر سعید رضائی به عنوان سرآمد آموزش 97انتخاب دکتر سعید رضائی به عنوان سرآمد آموزش 97
  انتخاب دکتر سعید رضائی به عنوان سرآمد آموزش 97
 • کارگاه آموزشی با حضور مایکلامارتینکارگاه آموزشی با حضور مایکلامارتین
  کارگاه آموزشی با حضور مایکلامارتین
 • بازدید از دبستان مفیدبازدید از دبستان مفید
  بازدید از دبستان مفید
 • بازدید از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بازدید از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
  بازدید از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 • هفته آموزش 97هفته آموزش 97
  هفته آموزش 97
 • انتخاب دکتر رضائی به عنوان سرآمدآموزش97انتخاب دکتر رضائی به عنوان سرآمدآموزش97
  انتخاب دکتر رضائی به عنوان سرآمدآموزش97
 • سرآمدی97سرآمدی97
  سرآمدی97
 • دهه آموزشدهه آموزش
  دهه آموزش
 • روز روان شناس و مشاورروز روان شناس و مشاور
  روز روان شناس و مشاور
 • بازدید از موزه جنگبازدید از موزه جنگ
  بازدید از موزه جنگ
 • بازدید از موزه جنگبازدید از موزه جنگ
  بازدید از موزه جنگ
 • بازدید از موزه جنگبازدید از موزه جنگ
  بازدید از موزه جنگ
 • بازدید از موزه جنگبازدید از موزه جنگ
  بازدید از موزه جنگ
 • دیدار نوروزی دانشگاهدیدار نوروزی دانشگاه
  دیدار نوروزی دانشگاه
 • دیدار نوروزی دانشگاهدیدار نوروزی دانشگاه
  دیدار نوروزی دانشگاه
 • دیدار نوروزی دانشکدهدیدار نوروزی دانشکده
  دیدار نوروزی دانشکده
 • دیدار نوروزی دانشکدهدیدار نوروزی دانشکده
  دیدار نوروزی دانشکده
 • دیدار نوروزی دانشکدهدیدار نوروزی دانشکده
  دیدار نوروزی دانشکده
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك ، روبروي درب اصلي دانشگاه الزهرا، دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي  
كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 edupsy[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.