۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر
سال 1398
1397/12/21

  • روز روان شناس در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسیروز روان شناس در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
   روز روان شناس در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
  • بازدید گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی از مجتمع اموزشی راه رشدبازدید گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی از مجتمع اموزشی راه رشد
   بازدید گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی از مجتمع اموزشی راه رشد
  • بازدید گروه روان شناسی از پژوهشگاه شهید رضایی نژاد دانشگاه شریفبازدید گروه روان شناسی از پژوهشگاه شهید رضایی نژاد دانشگاه شریف
   بازدید گروه روان شناسی از پژوهشگاه شهید رضایی نژاد دانشگاه شریف
  • دورهمی اعضای دانشکده در باغ ایرانیدورهمی اعضای دانشکده در باغ ایرانی
   دورهمی اعضای دانشکده در باغ ایرانی
  • مراسم بزرگداشت پیشکسوتان دانشکدهمراسم بزرگداشت پیشکسوتان دانشکده
   مراسم بزرگداشت پیشکسوتان دانشکده
  • جلسه تودیع و معارفه معاون آموزشی دانشکدهجلسه تودیع و معارفه معاون آموزشی دانشکده
   جلسه تودیع و معارفه معاون آموزشی دانشکده
  • در محضر رییس محترم اداره ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاهدر محضر رییس محترم اداره ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه
   در محضر رییس محترم اداره ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه
  دانشگاه الزهرا
   تهران،خیابان ده ونک، روبروی درب اصلی دانشگاه الزهراء(س)، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی  
  کدپستی : 1993893973
  تلفن : 982188049937+ فاکس : 982188041464+
                    edupsy@alzahra.ac.ir
  تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.