۱۳۹۸ دوشنبه ۲۷ خرداد
تصاویر سال 97
1396/07/22
 • کارگاه کافه فلسفهکارگاه کافه فلسفه
  کارگاه کافه فلسفه
 • کارگاه کافه فلسفهکارگاه کافه فلسفه
  کارگاه کافه فلسفه
 • تقدیر از معاونین بازنشسته دانشکدهتقدیر از معاونین بازنشسته دانشکده
  تقدیر از معاونین بازنشسته دانشکده
 • تقدیر از معاونین بازنشسته دانشکدهتقدیر از معاونین بازنشسته دانشکده
  تقدیر از معاونین بازنشسته دانشکده
 • تقدیر از معاونین بازنشسته دانشکدهتقدیر از معاونین بازنشسته دانشکده
  تقدیر از معاونین بازنشسته دانشکده
 • کارگاه ترفیع گلستانکارگاه ترفیع گلستان
  کارگاه ترفیع گلستان
 • کارگاه ترفیع گلستانکارگاه ترفیع گلستان
  کارگاه ترفیع گلستان
 • انتخابات اعضای هیئت ممیزه در دانشکدهانتخابات اعضای هیئت ممیزه در دانشکده
  انتخابات اعضای هیئت ممیزه در دانشکده
 • انتخابات اعضای هیئت ممیزه در دانشکدهانتخابات اعضای هیئت ممیزه در دانشکده
  انتخابات اعضای هیئت ممیزه در دانشکده
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.