بسمه تعالی

 

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه الزهراء(س)

 

 

در عصر حاضر،   دستیابی  به  توسعۀ آموزشی و پژوهشی در دانشگاه ها  به  شدت  متاثر  از  فناوري اطلاعات و ارتباطات است و تحقق
چشم انداز و اهداف دانشگاه، مستلزم به کارگيري آگاهانۀ فناوری های نوين است.

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه الزهراء(س) نیز، در سال1373 با هدف توسعۀ کاربردهای موثر فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای پشتیبانی کارآمد از ماموریت های دانشگاه تاسیس گردید و در حال حاضر فعالیت های خود را حول پنج محور اساسی شبکه و ارتباطات، نرم افزار، وب سایت ها و پرتال های سازمانی، سخت افزار و آموزش  انجام می دهد.

 

شبکه و ارتباطات

واحد شبکه و ارتباطات، مرکز دادۀ دانشگاه و زیرساخت شبکۀ دانشگاه را تحت پوشش و پشتیبانی دارد و بستر امنی را برای تبادل اطلاعات و تامین ارتباطات دانشگاه فراهم آورده است و در این زیرساخت مناسب ارتباطی خدمات اینترنت را نیز ارائه می کند که شامل خدمات اینترنت با سرعت Mb/s پست الکترونیکی، وب سایت های شخصی و Dial up است.

 

 نرم افزار

واحد نرم افزار  توسعه  و پشتیبانی غیر متمرکز  سیستم های اطلاعاتی دانشگاه را در حوزه های آموزش، پژوهش، دانشجویی و اداری و  مالی بر عهده دارد.

 

وب سایت و پرتال های سازمانی

واحد وب سایت و پرتال های سازمانی به معرفی دانشگاه و نیز اطلاع رسانی فارسی و لاتین در حوزه های پژوهش، آموزش، دانشجویی، فرهنگی و اداری می پردازد. البته، در سالهای اخیر راه اندازی پرتالهای معاونت دانشجویی، معاونت آموزشی و معاونت پژوهشی دانشگاه و نیز برخی پرتال های دانشکده ای که تحت پشتیبانی غیر متمرکز این مرکز می باشند، گام موثری در تقویت اطلاع رسانی تحت وب بوده اند.

 

سخت افزار

واحد سخت افزار ، پشتیبانی غیر متمرکز 1200 کامپیوتر فعال در شبکه و 29 سایت آموزشی و پژوهشی دانشگاه با ظرفیت 463  کاربر هم زمان را بر عهده دارد.

 

آموزش

واحد آموزش، توسعۀ اصولی و ارتقای مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات کاربران اعم از اساتید، دانشجویان و کارکنان را برعهده دارد. این واحد سایتی با ظرفیت 90 کاربر هم زمان را تحت پوشش دارد و در راستای تامین نیازهای آموزشی کاربران داانشگاه، تهیه محتوای آموزشی دیجیتال و غیر دیجتال و نیز برگزاری دوره های آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر عهده دارد.

 

 

اهم فعالیت های مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه الزهراء(س) از بدو تاسیس تا کنون

 

  سال1369 ، با مکانیزه شدن بخشی از فرآیندهای حوزۀ معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، اولین سیستم اطلاعاتی آموزش دانشگاه عملیاتی شد و  طی سالهای پس از آن توسعه یافت، تا اینکه در سال 1385، سیستم انتخاب واحد تحت وب در این دانشگاه عملیاتی شد.

 

  سال 1369، نخستین سیستم اطلاعاتی معاونت دانشجویی و امور فرهنگی دانشگاه راه اندازی شد و در حال حاضر، سیستم مذکور فرآیندهای دانشجویی، مالی، خوابگاه ها ، وام ها و تغذیه را پوشش می دهند.

 

  سال1371، اولین سیستم اطلاعاتی دبیرخانه در دانشگاه عملیاتی شد. در حال حاضر دانشگاه الزهراء(س) از سیستم دبیرخانۀ یکپارچه استفاده می کند.

 

  سال1372، بخشی از فرآیندهای معاونت اداری و مالی دانشگاه مکانیزه شد و طی سالهای پس از آن با توسعۀ سیتم های اطلاعاتی در این معاونت، فرآیندهای  حقوق و دستمزد، حسابداری، پرسنلی، اموال و انبار نیز مکانیزه شدند.

 

  سال 1373، اقدامات لازم در راستای تامین دسترسی اساتید و پژوهشگران به منابع دیجیتال علمی- پژوهشی داخلی و خارجی صورت پذیرفت و در حال حاضر نیز دسترسی کاربران دانشگاه به پایگاه های اطلاعاتی علمی معتبر و جهانی از طریق شبکۀ اینترنت،  تامین می شود.

 

  سال 1375، ارتباط دانشگاه الزهراء(س) با شبکۀ جهانی اینترنت تامین گردید و در سال های پس از آن با توسعۀ زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی، خدمات اینترنتی دانشگاه توسعه یافت. ارتباط کنونی اینترنت دانشگاه الزهرا بر روی خطوط فیبر نوری و با سرعت8  Mb/s  است.

 

  سال 1378، شبکۀ سراسری فیبر نوری دانشگاه الزهراء(س)  به بهره برداری رسید و بستر ارتباطی و اطلاعاتی مناسبی در دانشگاه فراهم شد و زمینه ساز توسعۀ دانشگاه مبتنی بر فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی گردید.

 

  زیرساخت ارتباطی دانشگاه الزهراء(س)، دارای 6/4 کیلومتر شبکۀ فیبر نوری بین ساختمانها و مراکز،  80کیلومتر شبکۀ CAT5 در داخل ساختمانها و نیز  دارای 1700 پورت آماده می باشد که از این تعداد 1200 پورت در حال استفاده است.

 

  دانشگاه الزهراء(س)، دارای 1200 کامپیوتر فعال در شبکه و 29 سایت آموزشی و پژوهشی با ظرفیت 463  کاربر هم زمان می باشد که در آینده ای نزدیک، 4 سایت دیگر با ظرفیت 76 کامپیوتر  در این دانشگاه راه اندازی خواهد شد.

 

  سال 1378، اقداماتی در راستای مکانیزه نمودن فرآیندهای کتابخانه ای دانشگاه انجام شد و به مرور تکمیل گردید.  سیستم فعلی کتابخانۀ تحت وب در دانشگاه الزهرا (س) مورد بهره برداری است و اغلب فرآیندهای کتابخانه ای کاربران، تحت وب انجام می شود.

 

  سال 1379، وب سایت دانشگاه الزهراء(س) راه اندازی شد و در حال حاضر پرتالهای معاونت دانشجویی، معاونت آموزشی، معاونت پژوهشی و دانشکدۀ ادبیات، زبان های خارجه و تاریخ - اولین پرتال دانشکده ای دانشگاه الزهراء(س)-  عملیاتی شده اند.

 

  سال1383، سایت افق با ظرفیت پنجاه و هفت TC برای استفادۀ کاربران دانشگاه تاسیس شد. سال 1387، 30 دستگاه PC به این سایت اضافه شد و در حال حاضر امکانات لازم جهت استفادۀ 87 کاربر هم زمان، در این سایت وجود دارد.

 

  سال 1387، دسترسی کاربران به پایگاه های اطلاعاتی علمی مورد اشتراک دانشگاه، از طریق سایر سرویس دهندگان اینترنت تامین گردید

 

  سال 1387، کابل برگردان دانشگاه به کابلهای 600 زوج از مرکز MDF مخابرات، مستقیماً به مرکز سوئیچینگ دانشگاه انجام شد.

 

  سال 1387، هویت یکتا برای کاربران دانشگاه الزهراء(س)، پیاده سازی شد.

 

  سال 1387، بهره برداری از فیبر شبکۀ علمی کشور آغاز گردید.

 

  سال 1378، عملیات الحاق به شبکۀ دولت در استان تهران، محقق گردید.

 

 

 

 

 از آنجا که وب یکی از مهمترین عرصه های بروز و حضور سازمانی است . عرصه ای که در آن می توان و باید اطلاعات، ارتباطات و تعاملات سازمانی را پیاده سازی و تقویت نمود .

لذا، در سال 1379 مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه در راستای توسعۀ اطلاع رسانی و گسترش ارتباطات،  وب سایت دانشگاه الزهراء(س) را تحت آدرسhttp://www.alzahra.ac.irراه اندازی نمود. این وب سایت طی سال های پس از آن، چه به لحاظ محتوا و چه از نظر تکنیکی توسعه یافت.

 

 

 

 

 

  سال 1383 با پیاده سازی وب سایت معاونت پژوهشی دانشگاه، اطلاع رسانی تحت وب از حالت متمرکز خارج شد و حوزه هایی که آمادگی ایجاد و مدیریت وب سایت های خود را داشتند اقدام به ایجاد وب سایت های اختصاصی تحت دامنۀ دانشگاه الزهراء(س) نمودند.

 

سال 1385، معاونت پژوهشی دانشگاه در راستای گسترش خدمات اطلاع رسانی و پشتیبانی تحت وب از فرآیندها، پرتال معاونت پژوهشی را  تحت آدرس http://portal.alzahra.ac.ir/research/default.aspx  راه اندازی نمود.

 

 

 

 

 

سال 1386،  معاونت دانشجویی و امور فرهنگی دانشگاه با هدف اطلاع رسانی سریع و به روز در حوزۀفعالیت های دانشجویی، پوشش کامل اخبار و توسعۀ تعامل با دانشجویان و تسریع در ارائۀ خدمات، پرتال خود را به آدرس http://student.alzahra.ac.ir پیاده سازی نمود.

پرتال حوزۀ معاونت دانشجویی دارای Admin کامل، با امکان دسترسی کاربران مختلف جهت ارسال و به روز رسانی مطالب است.

 

 

 

 

 

سال 1387، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با توجه به ضرورت آگاهی دانشجویان از ضوابط و فرآیندهای آموزشی و با هدف گسترش ارتباطات موثر و تقویت خدمات، پرتال خود را به آدرسhttp://edu.alzahra.ac.ir   راه اندازی نمود.

 

 

 

 

 

سال 1387، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه با هدف توسعه و تمرکز زدایی در حوزۀ اطلاع رسانی، و نیز گسترش ارتباطات و تعاملات
تحت وب دانشگاه، با استفاده از سیستم های نوین مدیریت محتوای تحت وب، اقدام به پیاده سازی اولین پرتال دانشکده ای نمود و به این ترتیب پرتال دانشکدۀ ادبیات، زبان های خارجه و تاریخ به آدرسhttp://adabiat.alzahra.ac.ir
 عملیاتی شد.

 

 

 

 

سال1388 ، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه با هدف تکمیل مهارت های فناورانۀ کاربران دانشگاه  و تامین نیازهای آموزشی آنان در زمینۀ فناوری اطلاعات، اقدام به پیاده سازی سایت آموزش کاربران  به آدرس  http://www.alzahra.ac.ir/amoozesh  نمود.
 

 

 

 

سال 1387، انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه الزهراء(س)، با هدف توسعۀ تعامل و ارتباط با فارغ التحصیلان دانشگاه در راستای اهداف و برنامه های خود،  وب سایت این انجمن را با آدرسhttp://www.alzahra.ac.ir/persian/anjoman/index.asp  راه اندازی نمود.

 

سال 1387، پایگاه مقاومت بسیج دانشگاه الزهراء(س)، به منظور ایجاد انسجام مناسب میان کارکنان بسیجی دانشگاه و نیز توسعۀ اطلاع رسانی و فعالیتهای فرهنگی، وب سایت خود را به آدرس http://www.alzahra.ac.ir/persian/basij   راه اندازی کرد. 

 

 سایر وب سایت های فعال تحت دامنه و یا وابسته به دانشگاه الزهراء(س) عبارتند از:

-      وب سایت های شخصی اساتید دانشگاه الزهراء(س) http://staff.alzahra.ac.ir

-      وب سایت گروه کتابداری و اطلاع رسانی http://lis.alzahra.ac.ir

-      انجمن حسابداری دانشگاه الزهراء(س) http://azasa.alzahra.ac.ir

-      جهاد دانشگاهی دانشگاه الزهراء(س) http://www.jdalzahra.ac.ir