«معرفی واحد آموزش الکترونیکی کاربران مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه الزهراء(س)»

 
     
 

با توجه به هزینه های کلان فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخشهای مختلف اعم از زیرساخت، خدمات و ...  و نیز  وابستگی کیفیت عملیات ها و ماموریتهای دانشگاه به مهارتهای فناورانۀ کاربران(مدیران، کارکنان، اساتید و دانشجویان)، نیاز به تکمیل مهارتها و ارتقاء دانش کاربران در این زمینه، روز به روز  بیشتر احساس می شود. تا بدین ترتیب ضمن بهینه سازی عملکرد ها و ارتقاء کارایی، حداکثر بهره برداری از سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات  میسر گردد.

از طرفی،  تغییرات سریع دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیای امروز، روند مستمری را در دانش افزایی کاربران فناوری می طلبد. که تنها آموزش الکترونیکی این روند مستمر را پوشش می دهد و می تواند مبتنی بر نیازها و به بهترین نحو، دانشی کاربردی را به کاربران منتقل کند و آموزش را شخصی سازی نماید.

      آنچه مسلم است آموزش الکترونیکی کاربران ارتقای منابع انسانی سازمان را با حداقل هزینه ها تامین می کند و در صورت اجرای موفق، حداکثر کارایی را در مقایسه با آموزش حضوری نتیجه خواهد داد و مزایای بسیار دیگری را نیز تامین می کند که برای  متخصصان فن آشناست. لذا، طراحی و پیاده سازی وب سایت آموزش الکترونیکی کاربران در دانشگاه الزهراء(س) توسط بخش آموزش مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه اجرا گردید تا با وجود امکانات محدودی که در اختیار داریم کاربران گرامی را در تامین نیازهای آموزشی، یاری کنیم. امید است استقبال و همکاری شما عزیزان موجب تقویت و بهبود خدمات آموزشی در این سایت گردد.

     صمیمانه آمادۀ دریافت نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی هستیم.

     تلفن تماس:       2165داخلی         88044040(9821+)

     آدرس پست الکترونیکی:                ICT@alzahra.ac.ir