راهنمای  تنظیم  Proxyجهت استفاده از اینترنت در داخل دانشگاه

 

 

 
 

گام اول:

مرورگر وب (         (را بازکنید.

 

 
 

گام دوم

بر روی منوی Tools   کلیک کنید.

سپس بر روی گزینۀ Internet Option  کلیک نمایید.

 

 

 

 
 

گام سوم:

با کلیک بر روی گزینۀ Internet Option  پنجرۀ زیر باز می شود.

در بالای این پنجره، روی گزینۀ Connection کلیک نمایید.

 

 

 
 

گام چهارم

با کلیک بر روی گزینۀ Connections  وارد پنجرۀ روبرو می شوید.

 

 

 

 
 

گام پنجم

حال بر روی گزینۀ LAN Setting  کلیک کنید.

 

 

 

 
 

گام ششم

با کلیک بر روی گزینۀ LAN Setting  وارد پنجرۀ زیر می شوید.

حال در بخش Proxy Server  در قسمت Use a proxy با کلیک بر روی مربع کنار آن، گزینۀ Use a Proxy  را فعال نمایید.

 

 

 

 
 

گام هفتم

حال آدرس پراکسی موردنظر خود را در قسمت Address وارد نمایید.

  • پراکسی 194.225.98.84 متصل به خطوط فیبر با سرعت بالا

  • پراکسی های 194.225.98.82  و  194.225.98.83 متصل به خطوط مسی و با سرعت متوسط

 

 

 
 

گام هشتم

در قسمت Port نیز، عدد 8000 را وارد نمایید.

 

 

 

 
 

گام نهم

حال تمامی پنجره ها را OK، کنید. به این ترتیب پراکسی شما تنظیم می شود.