«ارتباط با ما»

 
     
 

     صمیمانه آمادۀ دریافت نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی هستیم.

     تلفن تماس:       2165داخلی         88044040(9821+)

     آدرس پست الکترونیکی:                ICT@alzahra.ac.ir