۱۳۹۷ جمعه ۳ اسفند
1395/06/31 صدور گواهي موقت به چه مداركي نياز دارد؟
صدور گواهي موقت به چه مداركي نياز دارد؟
- تكميل فرم تسويه حساب
- كپي از تمام صفحات شناسنامه
- كپي كارت ملي
- اصل كارت دانشجويي
- برگه تسويه حساب با صندوق رفاه در صورت استفاده از امكانات صندوق رفاه
- واريز مبلغ 5000 تومان به حساب 2177129001009 بانك ملي و ارائه فيش‌ پرداختي به كارشناس
- ارائه تمبر دولتي به مبلغ 1000 تومان
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.