۱۳۹۷ شنبه ۲۷ بهمن
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصلي_ریاضیمنو اصلي_ریاضی
درباره دانشكده
معاونت آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه هاي آموزشي</span>گروه هاي آموزشي
ریاضی
آمار
علوم کامپیوتر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انجمن ها</span>انجمن ها
انجمن علمي، دانشجويي رياضيات و كاربردها
انجمن علمي، دانشجويي آمار
انجمن علمي، دانشجويي علوم كامپيوتر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">افراد</span>افراد
رياست دانشكده
معاونين و مديران
اعضاي هيات علمي
كارشناسان
اساتيد بازنشسته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
شماره های تماس
ارتباط مستقيم با رياست دانشكده
ارسال نظرات، انتقادات و پيشنهادات
Collapse منو گروه ریاضیمنو گروه ریاضی
درباره گروه
مدير گروه
رشته ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
برنامه كلاسها
برنامه امتحانات
برنامه هفتگی اساتید
اساتيد راهنما
برنامه ترمي
طرح درس گروه ریاضی
اعضا هیات علمی
Collapse منو گروه علوم کامپیوترمنو گروه علوم کامپیوتر
درباره گروه
مدير گروه
برنامه كلاسها
رشته ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
برنامه امتحانات
برنامه هفتگي اساتيد
اساتيد راهنما
برنامه ترمي
طرح درس های گروه علوم کامپیوتر
اعضا هیات علمی
Collapse منو گروه آمارمنو گروه آمار
درباره گروه
مدير گروه
رشته ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
برنامه كلاسها
برنامه امتحانات
برنامه هفتگی اساتید
برنامه ترمي
اساتيد راهنما
طرح درس آمار
اعضا هیات علمی
Collapse منو دومنو دو
Collapse درباره دانشكدهدرباره دانشكده
نقشه سايت
تاريخچه
افتخارات
رشته ها و مقاطع تحصيلي
نمودار سازماني
منشور اخلاقي
برنامه راهبردي و عملياتي
رياست دانشكده
معاونين و مديران دانشكده
روسا و مديران از تاسيس دانشكده تاكنون
شوراها و كارگروه هاي تخصصي
پرسش هاي متداول
مجموعه تصاوير
مجموعه فيلم
نرم افزار ها
شماره هاي تماس
نقشه راه
كتابچه راهنماي اعضاي هيات علمي
آئين نامه حجاب
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
معاون آموزشي
وظايف آموزش
اخبار دفاعيه ها
راهنماي آموزشي جديدالورود
اخبار و اطلاعيه هاي آموزش
آیین نامه آموزشی کارشناسی
آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد
آيين نامه امتحانات
شهريه
فرم هاي كارشناسي
فرم هاي كارشناسي ارشد
فرم های دکتری
فرم هاي اداري
اخبار و اطلاعيه هاي دانش آموختگان
اخبار و اطلاعيه هاي استعداد درخشان
تقويم آموزشي
فرايندهاي آموزشي
آیین نامه آموزشی دکتری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور پژوهشي</span>امور پژوهشي
معاون پژوهشي
آيين نامه ها و فرم هاي پژوهشي
اعتبارهاي پژوهشي (گرنت)
فرايندهاي پژوهش
فهرست نشريات علمي و نمايه ها
آثار و تاليفات اساتيد و كارمندان
هسته هاي پژوهشي مصوب
فايل هاي آموزشي پژوهشي
پژوهشگران برتر
نشريات
كتابخانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور اجرايي و فرهنگي</span>امور اجرايي و فرهنگي
معاون اجرايي
آئين نامه ها
فرم ها
آشنايي با انجمن هاي علمي دانشجوييدانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک، ساختمان خوارزمی، طبقه پنجم، دانشکده علوم ریاضی
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188047861+
فاکس : 982188058470+
 math.alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.