۱۳۹۸ جمعه ۲۴ آبان
امور آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه یکی از مدیریت های تابعه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه است که اهم وظایف و مسؤولیت‌های آن عبارت است از:

1.
برنامه ریزی برای ثبت نام پذیرفته شدگان ورود به دانشگاه در دوره کارشناسی
2.
نظارت بر تمامی امور آموزشی دانشجویان کارشناسی
3.
انجام فعالیت های مربوط به امور فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی
4.
ایجاد هماهنگی با آموزش دانشکده ها در اجرای قوانین و مقررات آموزشی برای دانشجویان کارشناسی
5.
ایجاد هماهنگی با ادارات مختلف دانشگاه و دیگر ادارات حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی در امور آموزشی دانشجویان کارشناسی
6.
بررسی و آماده سازی موارد قابل طرح در شورای آموزشی دانشگاه ، کمیته های منتخب آن و کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه
تاریخ به روز رسانی:
1397/07/09
تعداد بازدید:
15423
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.