۱۳۹۸ جمعه ۲۴ آبان
برنامه ریزی و توسعه آموزشی

شرح وظایف مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشی

 • تهیه و تدوین برنامه های آموزش بلند مدت و کوتاه مدت دانشگاه مبتنی بر گسترش دوره های آموزشی در راستای سند چشم انداز دانشگاه و نقشه جامع علمی کشور
 • بررسی پیشنهاد دانشکده ها و گروه های آموزشی در زمینه تغییر و یا توسعه برنامه های آموزشی و تهیه گزارش جهت طرح در شورای آموزشی دانشگاه
 • پیشنهادهای مربوط به ایجاد یا تفکیک دانشکده، ایجاد گروه آموزشی، ایجاد و اجرای رشته ها و گرایش های جدید، تغییر عنوان گروه های آموزشی، تغییر عنوان رشته ها و گرایش های موجود در کلیه مقاطع تحصیلی و انجام اقدامات لازم جهت اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، با همکاری دانشکده ها و واحدهای مربوطه
 • بررسی و اعلام نظر در زمینه آیین نامه ها و شیوه های آموزشی و اعلام نظرات اصلاحی در تدوین آنها به حوزه معاونت متبوع
 • بررسی و اظهارنظر در خصوص تنظیم برنامه های ترم بندی واحدهای آموزشی و ارائه گزارش پیشنهادی به مراجع ذیربط
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه های زمان بندی شده آموزشی و اظهار نظر پیرامون نقاط ضعف و قوت آن ها و ارائه گزارش به مقامات ذیربط.
 • بررسی و نظارت بر متون درسی و نحوه ارائه دروس به منظور اطمینان از انطباق آنها با برنامه ها و سرفصل های مصوب.
 • بررسی و ارایه پیشنهاد در مورد بازنگری برنامه های درسی و محتوای دروس، اصلاح سرفصل ها، حذف، ادغام و جایگزینی دروس، تغییر منابع در کلیه مقاطع، با توجه به آخرین پیشرفت های علمی، جهت ارائه به مراجع ذی صلاح جهت تصویب.
 • انجام بررسی های لازم به منظور تعیین تعداد عضو هیات علمی مورد نیاز گروه های آموزشی، با رعایت ضوابط تشکیلاتی دانشگاه و با توجه به دروس عملی و نظری، استاندارد های بین المللی و امکانات دانشگاه با همکاری دانشکده ها و سایر واحدهای مربوطه.
 • بررسی کیفیت آموزشی دانشگاه بر اساس الگوهای تنظیم شده و پایش عملکرد دانشگاه و یافتن شاخص ها و عوامل تاثیر گذار بر آن
 • تهیه گزارش های آماری مربوط به برنامه های درسی، رشته ها ، گرایش ها و امور مربوط به اعضای هیات علمی دانشگاه و ارائه به مراجع ذیربط
 • برنامه ریزی و اجرای دوره ها و کارگاه های آموزشی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه
 • ارزیابی عملکرد هر ترم اعضای هیات علمی بر اساس آیین نامه ارتقای هیات علمی با توجه به شاخص های تعیین شده و انعکاس نتایج به مراجع ذی ربط.
 • بررسی و اظهار نظر در مورد آیین نامه های مربوط به ارزیابی و ارایه نظرات اصلاحی.
 • بررسی و مطالعه در زمینه ایجاد شعب و پردیس ها و ارائه گزارش های پیشنهادی به مراجع ذیربط در دانشگاه برای پیگیری های بعدی
 • اجرای آئین نامه ها و انجام امور مربوط به اعضای هیات علمی ( مانند ترفیعات سالیانه – پایه تشویقی – پایه بازنشستگی - استاد نمونه کشوری – اساتید برتر آموزشی – تمدید قرارداد پیمانی – بورسیه های داخل و خارج از کشور و ...).
 • همکاری با هیات ممیزه و هیات اجرایی جذب در خصوص ارائه اطلاعات موردنیاز در زمینه ارزیابی عملکرد اعضای هیات علم
 • ارزیابی فعالیت های آموزشی دانشکده‎ها و گروه‌های آموزشی و تهیه گزارش برای ارائه به مراجع ذی ربط.
 • پایش و ارزیابی عملکرد هر ترم اعضای هیات علمی بر اساس آئین نامه ارتقاء و انعکاس آن به مراجع ذی ربط.
 • بررسی علل افت یا رشد تحصیلی دانشجویان و ارائه گزارش‌های تطبیقی.
 • اجرای آئین نامه های ابلاغی وزارت علوم در خصوص ترفیع اعضای هیات علمی و ارائه پیشنهاد موارد اصلاحی یا تطبیقی در مورد آئین نامه های مذکور برای اجرا.
 • انجام امور مربوط به جلسات شورای برنامه ریزی دانشگاه و نظارت بر اجرای مصوبات آن
 • بررسی و اظهار نظر در مورد آیین نامه های مربوط به ارزیابی و ارایه نظرات اصلاحی.
 • تعیین شاخص های ارزشیابی در زمینه های اموزشی
تاریخ به روز رسانی:
1397/07/09
تعداد بازدید:
4856
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.