۱۳۹۸ جمعه ۲۴ آبان
فرم ها
دانشجویان عزیز لطفا ابتدا مراحل انجام کار را به دقت مطالعه بفرمایید
 
فرم ها و مراحل انجام کار برای دریافت دانشنامه 
   مراحل لازم برای دریافت دانشنامه و ریز نمرات 
 
   مدارک لازم برای دریافت دانشنامه و ریز نمرات (دانشجویان روزانه)
 
   لغو تعهد خدمت آموزش رایگان
 
 4 مدارک لازم برای دریافت دانشنامه و ریز نمرات (دانشجویان شبانه)
 
 5 مدارک لازم برای دریافت دانشنامه (المثنی)
 


فرم ها و مراحل انجام کار برای دریافت گواهی موقت 
 1 مراحل لازم برای دریافت گواهی موقت
 
 2 مدارک لازم برای دریافت گواهی موقت
 
  مدارک لازم برای دریافت گواهی موقت (المثنی)
 
 4 فرم تعهد محضری
 
  5  فرم استشهاد محلی
 


سایر موارد 
 1 هزینه خدمات آموزشی دانش آموختگان
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/08/18
تعداد بازدید:
328
امور آموزشی اداره دانش آموختگان
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.