۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر
شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی
شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه به منظور سیاست‌گذاری وتدوین برنامه های دوره های کارشناسی ارشد و دکتری و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه و تعیین راه‌کارهای مناسب برای رشد و اعتلای این دوره‌ ها تشکیل می‌شود‌.

 ترکیب اعضای شورا
ترکیب اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه متشکل است از:
.1معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه
.2معاون پژوهشی دانشگاه
.3مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه 
.4
مدیر خدمات آموزشی 
.5معاونین آموزشی دانشکده
 
وظایف شورای تحصیلات تکمیلی
وظایف این شورا عبارت است از‌:
  • سیاست گذاری و تدوین برنامه‌ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های تحصیلات تکمیلی
  • همکاری با معاونت آموزشی دانشگاه جهت ایجاد زمینه های اجرای مصوبات شورای دانشگاه، هیات رئیسه و آیین نامه های مصوب.
  • پیشنهاد طرح های مناسب آموزشی غیر رسمی کوتاه مدت و بلند مدت به شورای دانشگاه.
  • بررسی درخواست ایجاد رشته –گرایش های جدید تحصیلات تکمیلی در مقطع تحصیلات تکمیلی و طرح در شورای دانشگاه.
  • بررسی کلیه امور آموزشی و پژوهشی دانشجویان.
  • بررسی واظهار نظر در باره سایر مواردی که به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارجاع می‌شود.
تاریخ به روز رسانی:
1397/04/23
تعداد بازدید:
5630
تحصیلات تکمیلی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.