۱۳۹۸ جمعه ۲۶ مهر
کارشناسان اداره آموزش

                                  نام و نام خانوادگی : سرکار خانم روزبهانی
                                  سمت: کارشناس مسئول آموزش کارشناسی ارشد       
                                  تلفن مستقیم : 85692237
 
 
 
                                 نام و نام خانوادگی : سرکار خانم دیبازر
                                 سمت: کارشناس مسئول آموزش دکتری   
                                 تلفن مستقیم : 85692409
 
 
 
            نام و نام خانوادگی : سرکار خانم فرزانه
            سمت: کارشناس آموزش کارشناسی ارشد،
           مسئول امور آموزشی مربوط به دانشکده های
           علوم اجتماعی و اقتصادی، فنی- مهندسی، علوم زیستی
           تلفن مستقیم : 85692189
 
 
 
 
           نام و نام خانوادگی : سرکار خانم اسلامی
           سمت: کارشناس آموزش کارشناسی ارشد،
           مسئول امور آموزشی مربوط به دانشکده های
           فیزیک-شیمی، ریاضی، تربیت بدنی، هنر و
           کارشناس ایجاد رشته
           تلفن مستقیم : 85692837
 
 
 
 
                                                نام و نام خانوادگی : سرکار خانم دزفولیان
                             سمت: کارشناس آموزش کارشناسی ارشد،
                                                مسئول امور آموزشی مربوط به دانشکده های
                                                ادبیات، الهیات، علوم تربیتی و روانشناسی
                             تلفن مستقیم : 85692248
 
 
 
       نام و نام خانوادگی : سرکار خانم عبدالهی
       سمت: کارشناس آموزش دکتری
       تلفن مستقیم :85692804
تاریخ به روز رسانی:
1397/07/06
تعداد بازدید:
7389
تحصیلات تکمیلی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.