۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۲ آبان
8) آیا تابستان هم واحد مجازی ارائه می‌شود؟
سئوال:
پاسخ:

بله حتما

تاریخ:
1397/12/06
تعداد بازدید:
124
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.