۱۳۹۸ جمعه ۲۶ مهر
5) درچه صورت میتوان دو درس با محتوای مشابه ولی تعداد واحد نابرابر را معادل کرد؟
سئوال:
پاسخ:

چنانچه تقاضا برای اخذ درس با محتوا و واحد بیشتر باشد دروس به صورت یکطرفه معادل خواهد شد

تاریخ:
1397/03/25
تعداد بازدید:
91
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.