۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر
امکانات
فرمهای مربوط به استفاده از آزمایشگاه
*** شیوه نامه استفاده از آزمایشگاه/Dorsapax/userfiles/Sub1/SH.pdf
 ***تعهدنامه عضو هیئت علمی دانشکده/Dorsapax/userfiles/Sub1/jmn.pdf
 *** تعهدنامه دانشجو /Dorsapax/userfiles/Sub1/TaahodnamehST.pdf
***تعرفه استفاده از آزمایشگاه آنالیز حرکت /Dorsapax/userfiles/Sub1/sar.pdf
تاریخ به روز رسانی:
1398/06/25
تعداد بازدید:
438
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک ،دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ورزشی    کدپستی : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاکس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.