۱۳۹۸ جمعه ۲۴ آبان
شماره هاي تماس

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی و مستقیم

خانم دکتر پریسا حجازی، رئیس دانشکده

2678-2693- مستقیم 88041468

خانم دکتر نیکو خسروی

2675-2671 مستقیم 88060490

خانم دکتر ناهید اتقیاء

2680

خانم دکتر معصومه شجاعی

2990 

خانم دکتر ژاله معماری

2680

خانم دکتر پرستو اصانلو

2452

خانم دکتر پروانه نظرعلی

2672

خانم دکتر افسانه شمشکی

2674

خانم دکتر پریسا حجازی

2990

خانم دکتر مریم رحیمیان

2990

خانم دکتر رزا رهاوی

2990

خانم دکتر دانشفر

2682-2480

خانم دکتر پروانه شمسی پور

2698

خانم دکتر مریم عبدالشاهی

2698

خانم دکتر مریم مختاری

2698

خانم دکتر مریم دلفان

2668

خانم دکتر لیلا غزاله

2668

خانم مه پری قاسم نژاد

2683-2412

خانم مهین فرهادی زاد

2683-2412

خانم سیما لیموچی

2683-2412

اتاق اساتید

2934

خانم  ناهید تقوی

2669

خانم نرگس سادات فخارزاده

2678- مستقیم 88041468

خانم اکرم ولی زاده

2459- مستقیم 88060491

خانم فرشته صادقی

2675- مستقیم 88060490

خانم مریم ابوالقاسمی

2695

خانم خاطره فلک فرسا

2676

خانم مهدیه  رحمانی

2461

خانم لیلا دولت آبادی

2457

خانم زرانگیز محمودی

2681

خانم فاطمه شهرابی

2691

خانم مریم محملی

2412

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/22
تعداد بازدید:
5665
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک ،دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ورزشی    کدپستی : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاکس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.