دانشگاه الزهرا
کارگاه بررسی دین و فرهنگ هند
گروه ادیان و عرفان دانشگاه الزهرا (س) با همکاری انجمن علمی دانشجویی ادیان برگزار می کند

دین و فرهنگ در هند
Religion and Culture in India
با حضور پروفسور آبهی کومار سینگ
Professor Abhey Kumar Sing 
دوشنبه 97/9/19- ساعت 8 الی 10
ساختمان خوارزمی- کلاس 304
 
تاریخ:
1397/09/19
تعداد بازدید:
146
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+