دانشگاه الزهرا
معاونت فرهنگی:
مرحله دانشگاهی سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت
زمان: بهمن و اسفند 97
بخش فعالیت های دینی و قرآنی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه الزهرا(س) " مرحله دانشگاهی سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت " را در دانشگاه الزهرا(س) در ماههای بهمن و اسفند 1397 و خرداد ماه 1398 برگزار می نماید.
دانشجویان باید برای شرکت در مرحله دانشگاهی سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت نام و نام خانوادگی و رشته انتخابی خود را به شماره 3000856907 تا تاریخ 28 بهمن 1397 ارسال نمایند.
آزمون بخش آوایی در روز سه شنبه 30 بهمن ماه 1397 ساعت 9 الی 14 در سالن حورا و آزمون بخش معارفی و حفظ در روز دوشنبه 6 اسفند ماه 1397 (ساعت و مکان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد.) برگزار می گردد.
مهلت ارسال آثار در سایر بخش ها‌ نیزحداکثر تا تاریخ 15 خرداد 1398 است که دانشجویان می توانندآثار خود را با مراجعه به اتاق 13 واقع در طبقه سوم ساختمان معاونت فرهنگی و اجتماعی به کارشناس مربوطه تحویل نمایند.
برای دریافت اطلاعات تکمیلی به " آیین نامه جشنواره " مراجعه کنید.
شرکت در این جشنواره برای عموم دانشجویان آزاد و رایگان است.
 
 
 
 
تاریخ:
1397/10/12
تعداد بازدید:
559
منبع:
فیلم مرتبط
صوت
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+