۱۳۹۸ پنج شنبه ۱ اسفند
دفاع از پایان نامه دکتری رشته حسابداری
ارسال شده در تاریخ 1397/12/11
ساعت 13:46

دفاع از پایان نامه دکتری رشته حسابداری

روز شنبه مورخ 97/12/11 دانشجوی دکتری خانم الهام حسنی آذرداریانی دانشجوی رشته حسابداری با موضوع طراحی مدل ارزش گذاری منابع انسانی و گزارشگری آن در شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه آن از پایان نامه خود با کمیته داوران به شرح زیر دفاع نمود:

استاد راهنما

استاد مشاور

اساتید داور داخلی

استاد داور خارجی

دکتر شهناز مشایخ

دکتر رضوان حجازی

دکتر مهناز ملانظری
    دکتر سید علی حسینی

دکتر کاوه مهرانی

(دانشیار دانشگاه تهران)

 

چکیده

در تحقیق حاضر به طراحی مدل ارزش گذاری منابع انسانی و گزارشگری آن در شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه آن پرداخته است. بدین منظور، مدلهای مختلف مطرح شده در حوزه ارزش گذاری منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت باتوجه به مزایا و محدودیتهای هر کدام از مدلها، ترکیبی از مدلهای مایرز و فلاورز[1] و ارزش پولی حاشیه ای[2] رانا و ماهش واری[3] به عنوان الگو انتخاب شد.

ابعاد و مولفه های کمی و کیفی موثر بر ارزش گذاری منابع انسانی بر اساس مرور پیشینه تحقیق استخراج شدند و نظر خبرگان از طریق مصاحبه و شش مرحله پرسشنامه جمع آوری گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و روسای منابع انسانی و برخی از کارکنان متخصص شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه آن بود. نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی 28 نفر انتخاب شد.

این تحقیق شامل چهار مرحله است. مرحله اول به شکل اسنادی، کتابخانه ای و مصاحبه به گردآوری ابعاد و مولفه های ارزشگذاری منابع انسانی در سطوح بین المللی و ملی پرداخته شد. مرحله دوم براساس یافته های مرحله اول، استفاده از سه مرحله پرسشنامه و روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی، 15 بعد و 20 مولفه موثر برای ارزشگذاری منابع انسانی در شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه آن شناسایی شدند. در مرحله سوم با استفاده از دو مرحله پرسشنامه و روش دیمتل فازی ارتباط بین مولفه ها و ابعاد با یکدیگر به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت و مولفه ها و ابعاد اولویت بندی شدند و در نهایت مدل پیشنهادی تحقیق ارائه گردید. در مرحله چهارم، نظر خبرگان در مورد نحوه گزارشگری ارزش گذاری منابع انسانی از طریق یک مرحله پرسشنامه و روش تحلیل سلسله مراتبی ارزیابی شد. بر اساس نتایج این روش، بهترین شکل گزارشگری به صورت ریالی و در متن صورتهای مالی است.

واژگان کلیدی: ارزش گذاری، منابع انسانی، گزارشگری، تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی، دیمتل فازی، تحلیل سلسله مراتبی، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه آن


[1] Scott Myers & Vincent Flowers

[2] Marginal monetary worth

[3] Rana & Maheshwari

ارسال کننده:
تعداد بازدید:292
تصاویر مرتبط:

  • 988_0
  • 988_1
  • 988_2
  • 988_3

برچسب ها
فیلم مرتبط
صوت
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن:
توضیحات
 
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.