۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر

معاونين و مديران

معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشکده: 
آقای دکتر اسماعیل صفرزاده
استادیار
دکترای اقتصاد
شماره تماس مستقیم:88058491
شماره داخلی:
 2418-2417
آدرس پست الکترونیک:
e.safarzadeh@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی


معاون پژوهش و بین الملل دانشکده:
دکتر حمیدرضا گنجی

دکترای حسابداری
شماره تماس مستقیم :88058491
شماره داخلی : 2418-2417
آدرس پست الکترونیک:
h.ganji[AT] alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی


 


معاون اجرایی و فرهنگی دانشکده: 
آقای دکتر اسماعیل صفر زاده
استادیار
دکترای اقتصاد

شماره تماس مستقیم:88058491
شماره داخلی:   2418-2417
آدرس پست الکترونیک:
e.safarzadeh@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی

مدیر گروه اقتصاد:
آقای دکتر میرحسین موسوی
دانشیار
دکترای اقتصاد

شماره تماس مستقیم : 88058490
شماره داخلی : 2419
آدرس پست الکترونیک:
hmousavi@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی

 


مدیر گروه حسابداری: 
خانم دکترپریساسادات بهبهانی نیا
استادیار
دکترای حسابداری

شماره تماس مستقیم: 85692922
شماره داخلی: 2922
آدرس پست الکترونیک:
p.behbahaninia@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی   

مدیر گروه حقوق: 
خانم دکترسیده لطیفه حسینی
استادیار
دکترای  حقوق بین الملل

شماره تماس مستقیم:     85692886
شماره داخلی:    2886
آدرس پست الکترونیک:
e.shariati@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی


   

مدیر گروه علوم اجتماعی:
خانم دکتر خدیجه سفیری
استاد
دکترای جامعه شناسی

شماره تماس مستقیم:88058489
شماره داخلی:3030
آدرس پست الکترونیک:
kh.safiri@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی

    

مدیر گروه مدیریت:
خانم دکتر مینا رنجبر فرد
استادیار
دکترای مدیریت

شماره تماس مستقیم : 88058489
شماره داخلی : 2426
آدرس پست الکترونیک:
m.ranjbarfard [AT] alzahra.ac.ir

 
   

مدیر گروه مطالعات خانواده:
خانم دکترزهرا میر حسینی
استادیار
دکترای جامعه شناسی

 
شماره تماس مستقیم :85692376
شماره داخلی : 2376
آدرس پست الکترونیک:
z.mirhosseini@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی

 


   

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/09/15
تعداد بازدید:
12785
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.