۱۴۰۳ يکشنبه ۳ تير

شوراها و كارگروه هاي تخصصي

شوراهای تخصصی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه الزهراء(س)

عنوان 

اعضا

  شورای آموزشی،تحصیلات تکمیلی و برنامه ریزی دانشکده  
رئیس دانشکده
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
معاون پژوهشی و اجرائی
مدیر گروه رفتار حرکتی
مدیر گروه فیزیولوژی ورزشی
مدیر گروه مدیریت ورزشی
      شورای ترفیع دانشکده  
رئیس دانشکده
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
معاون پژوهشی و اجرائی
مدیر گروه رفتار حرکتی
مدیر گروه فیزیولوژی ورزشی
مدیر گروه مدیریت ورزشی
کارشناس ترفیع و ارتقاء دانشکده

شورای پژوهش دانشکده
رئیس دانشکده
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
معاون پژوهشی و اجرائی
مدیر گروه رفتار حرکتی
مدیر گروه مدیریت ورزشی
کارشناس ترفیع و ارتقاء دانشکده
شورای کمیته منتخب دانشکده
رئیس دانشکده (رئیس شورا)
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
کارشناس ترفیع و ارتقاء دانشکده
دو عضو هیئت علمی دانشکده برحسب گروه پرونده ی مورد بررسی
یک عضو هیئت علمی خارجی 

تاریخ به روز رسانی:
1397/07/14
تعداد بازدید:
6316
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک ،دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ورزشی    کدپستی : 1993891176
تلفن : 982188041468+    فاکس : 982188041468+
 sport[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.