۱۴۰۳ سه شنبه ۲۶ تير

افتخارات اعضای هیات علمی

· انتخاب مقاله سرکار خانم دکتر فاطمه احمدی بویاغچی، از گروه مهندسی مکانیک با عنوان :

Multi-Criteria optimization of micro solar - geothermal CCHP system applying water / CUO nanofluid based on exergy, exergoeconomic and exergoenvironmental concepts

به عنوان مقاله پراستناد (Highly cited) از طرف ESI در سال 2017

· انتخاب مقاله سرکار خانم دکتر فاطمه احمدی بویاغچی، از گروه مهندسی مکانیک با عنوان

Optimization of a solar micro CCHP based on Organic Rankine Cycle for domestic application

به عنوان مقاله پراستناد (Highly cited) و مقاله داغ (Hot paper) توسط تامپسون رویترز (ESI) در سال 1395

 
 
 
 

· ثبت اختراعات توسط جناب آقای دکتر عزمی از گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده به شرح ذیل :

Big Data Application Marketplace Platform

Actor Oriented Platform for Big Data Processing

Hierarchical Caching for Stream Processing in Actor Systems

Hierarchical Caching for Stream Processing in Actor Systems

Process resolution and composition method for actors and agents in massive data systems

 
 
 
 
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/30
تعداد بازدید:
5518
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.