۱۴۰۳ سه شنبه ۲۶ تير

پژوهشگران برتر

پژوهشگران برتر سال 1401
دکتر محمدرضا کیوان پور گروه مهندسی کامپیوتر
دکتر مهدی سیف برقی گروه مهندسی صنایع
دکترمریم اسمعیلی گروه مهندسی صنایع
دکتر فاطمه احمدی بویاغچی گروه مهندسی مکانیک
دکتر امین رضا نقره آبادی گروه مهندسی مکانیک
 دکتر پرویز فتاحی گروه مهندسی صنایع 
پژوهشگران برتر سال 1400
دکتر محمدرضا کیوان پور گروه مهندسی کامپیوتر
دکتر سید محمد حسین هاشمی نژاد گروه مهندسی کامپیوتر
دکتر فاطمه احمدی بویاغچی گروه مهندسی مکانیک
دکتر جعفر باقری نژاد گروه مهندسی صنایع
دکتر مهدی سیف برقی گروه مهندسی صنایع
پژوهشگران برتر سال 1399
دکتر محمدرضا کیوان پور گروه مهندسی کامپیوتر
دکتر جعفر باقری نژاد گروه مهندسی صنایع
دکتر پرویز فتاحی گروه مهندسی صنایع
پژوهشگران برتر سال 1398 (به ترتیب)
دکتر فاطمه احمدی بویاغچی گروه مهندسی مکانیک 
دکتر مهدی سیف برقی گروه مهندسی صنایع
دکتر محمدرضا کیوان پور گروه مهندسی کامپیوتر
دکتر سید محمدحسین هاشمی نژاد  گروه مهندسی کامپیوتر
دکتر رضا عزمی گروه مهندسی کامپیوتر
پژوهشگران برتر سال 1397 (به ترتیب)
دکتر فاطمه احمدی بویاغچی گروه مهندسی مکانیک 
دکتر محمد رضا کیوان پور گروه مهندسی کامپیوتر
دکتر جعفر باقری نژاد گروه مهندسی صنایع
   
پژوهشگران برتر سال 1396 (به ترتیب)
 دکتر فاطمه احمدی بویاغچی گروه مهندسی مکانیک
دکتر جعفر باقری نژاد گروه مهندسی صنایع
دکتر پرویز فتاحی  گروه مهندسی صنایع
   

تاریخ به روز رسانی:
1401/10/13
تعداد بازدید:
3401
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.