۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر

پژوهشگران برتر

پژوهشگران برتر سال 1398 (به ترتیب)
 دکتر فاطمه احمدی بویاغچی گروه مهندسی مکانیک 
 دکتر مهدی سیف برقی گروه مهندسی صنایع 
 دکتر محمدرضا کیوان پور گروه مهندسی کامپیوتر 
دکتر سید محمدحسین هاشمی نژاد  گروه مهندسی کامپیوتر 
 دکتر رضا عزمیگروه مهندسی کامپیوتر
پژوهشگران برتر سال 1397 (به ترتیب)
 دکتر فاطمه احمدی بویاغچی گروه مهندسی مکانیک 
دکتر محمد رضا کیوان پور گروه مهندسی کامپیوتر 
 دکتر جعفر باقری نژاد گروه مهندسی صنایع 
   
پژوهشگران برتر سال 1396 (به ترتیب)
  دکتر فاطمه احمدی بویاغچی  گروه مهندسی مکانیک
 دکتر جعفر باقری نژاد گروه مهندسی صنایع
دکتر پرویز فتاحی  گروه مهندسی صنایع
   

تاریخ به روز رسانی:
1398/10/01
تعداد بازدید:
2030
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.