۱۴۰۲ يکشنبه ۱۲ آذر

شوراها و كارگروه هاي تخصصي

 شورای آموزشی و برنامه ریزی دانشکده
دکتر محبوبه مباشری: رئیس دانشکده
دکتر فریبا قطره: معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی
دکتر ناهید جلیلی مرند: معاون پژوهشی و اجرایی
دکتر سپیده یگانه: مدیر گروه فارسی
دکتراسماعیل حسن زاده: مدیر گروه تاریخ
دکتر محسن شیرازی زاده: مدیر گروه انگلیسی
دکتر رقیه رستم پور: مدیر گروه عربی
دکتر آزیتا عباسی: مدیر گروه زبانشناسی
دکتر وجیهه رضوانی: مدیر گروه روسی
دکتر شراره چاوشیان: مدیر گروه فرانسه
 شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
دکتر فریبا قطره: معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی
دکتر محمدرضا بارانی: نماینده گروه تاریخ
دکتر نسرین فقیه ملک مرزبان: نماینده گروه فارسی
دکترلادن معتمدی: نماینده گروه فرانسه
دکتر آزیتا عباسی: نماینده گروه زبانشناسی
دکتر زهرا فرید: نماینده گروه عربی
دکتر فهیمه پارسائیان: نماینده گروه انگلیسی
 شواری پژوهش دانشکده
دکتر ناهید جلیلی مرند: معاون پژوهشی دانشکده
دکتر سپیده یگانه: نماینده پژوهشی گروه فارسی
دکتر ماندانا نوربخش: نماینده پژوهشی گروه زبانشناسی
دکتر محمدرضا بارانی : نماینده پژوهشی گروه تاریخ
دکتر مرجان یزدان پناهی: نماینده پژوهشی گروه انگلیسی
دکتر ناهید جلیلی مرند: نماینده پژوهشی گروه فرانسه
دکتر فاطمه اکبری زاده: نماینده پژوهشی گروه عربی
دکتر وجیهه رضوانی: نماینده پژوهشی گروه روسی
 کارگروه برنامه عملیاتی دانشکده 
دکتر محبوبه مباشری: رئیس دانشکده
دکتر فریبا قطره: معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی
دکتر ناهید جلیلی مرند: معاون پژوهشی و اجرایی
دکتر محسن شیرازی زاده: مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دکتر اسماعیل حسن زاده:مدیر گروه تاریخ
دکتر سپیده یگانه: مدیر گروه زبان وادبیات فارسی 
دکتر رقیه رستم پور: مدیر گروه زبان وادبیات عربی 
دکتر شراره چاوشیان: مدیر گروه مترجمی زبان فرانسه 
دکتر آزیتا عباسی: مدیر گروه زبان شناسی
دکتر وجیهه رضوانی: مدیر گروه زبان روسی
خانم ندا خسروانی: عضو شورای برنامه عملیاتی 
خانم سمیه وکیلی: عضو شورای برنامه عملیاتی
خانم پریسا شکری: عضو شورای برنامه عملیاتی 
خانم سمیه حسن پور: عضو شورای برنامه عملیاتی 

کارگروه های دانشکده ادبیات
 کارگروه ارتقای وب گاه دانشکده
دکتر محبوبه مباشری: رئیس دانشکده
دکتر فریبا قطره: معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی
دکتر ناهید جلیلی مرند: معاون پژوهشی و اجرایی
دکتر سپیده یگانه : نماینده گروه فارسی
خانم سمیه وکیلی: نماینده کتابخانه در وبگاه
خانم ندا خسروانی: نماینده اجرایی وبگاه
خانم پریسا شکری: نماینده آموزش در وبگاه
خانم سمیه حسن پور: نماینده ارزیابی دانشکده 
 

تاریخ به روز رسانی:
1400/12/16
تعداد بازدید:
7369
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 adabiat[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.