۱۳۹۸ سه شنبه ۱ بهمن
تاریخچه

 
دانشگاه الزهرا(س) توفيق مضاعفي است براي زنان و دختران تا بتوانند كاستي هاي تاريخي، علمي و پژوهشي خود را جبران كنند و با حضور در عرصه هاي ملي و بين المللي چهره جديدي از خردورزي را به نمايش بگذارند.
هدف از رشته هاي الهيات و معارف اسلامي قدم گذاشتن در مسير قرب‌الهي است كه به ياري مطالعه، تحقيق،‌ پژوهش و تلاش و توكل مي‌توان به شناخت خود و خداوند دست يافت. تفاوت رشته الهيات دانشگاهي با حوزوي: در حوزه‌هاي علميه عمدتا هدف مجتهدپروري با روش‌هاي سنتي، در دانشگاه هدف محقق‌پروري و با روش‌هاي نوين‌تر سامان يافته است. اين دانشكده داراي‌5 رشته‌: علوم‌ قرآن‌ و حديث‌، فقه‌ و مباني‌ حقوق‌ اسلامي‌، تاريخ‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ ملل‌ اسلامي‌، فلسفه‌ و حكمت‌ اسلامي‌ و اديان‌ و عرفان‌ است‌.
چشم انداز دانشكده:
• برگزاري همايش‌هاي ملي و بين المللي
• انتشار مجلات در سطح بين المللي
• ايجاد مقطع دكترا و پسا دكترا و ارشد ميان رشته اي
• جذب اساتيد خارجي
• افزايش پذيرش دانشجوي خارجي

تاريخچه دانشكده الهيات و معارف اسلامي: 

1- دانشكده الهيات ، ادبيات و علوم انساني:
در سال 1365ش با 8 گروه آموزشي الهيات، ادبيات فارسي، زبان فرانسه، زبان انگليسي ، روانشناسي، علوم تربيتي ، كتابداري و تاريخ شكل گرفت.
2- دانشكده الهيات، ادبيات، زبان ها و تاريخ :
در سال 1373ش دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي ، كه از اولين رشته هاي دانشگاه الزهرا «س» از سال 1343 بوده اند، از اين دانشكده جدا گرديد و در سال ش1380 دانشكده الهيات از دانشكده ادبيات، زبان ها و تاريخ تفكيك شد و از آن پس با پنج گروه آموزشي تحت عنوان دانشكده الهيات به كار خود ادامه داد.
3- دانشكده الهيات و معارف اسلامي:
در سال 1382 پس از الحاق گروه معارف اسلامي به دانشكده با همراه پنج گروه آموزشي تحت عنوان دانشكده الهيات و معارف اسلامي به كار خود ادامه داد.
از سال 1383 ش رشته هاي مختلف اين دانشكده اقدام به پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيلات تكميلي( ارشد و دكتري) نمودند.

رشته/گروه

كارشناسي

كارشناسي ارشد

دكتري

رشته علوم قرآن و حديث

*

*

*

رشته فلسفه و حكمت اسلامي

*

*

-

رشته تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي

*

*

-

رشته اديان و عرفان

*

*

-

رشته فقه و مباني حقوق اسلامي

*

*

-

گروه معارف اسلامي

سرويس دهي آموزشي دروس عمومي به كليه رشته هاي دانشگاه در مقطع كارشناسي را بر عهده دارد
رشته هاي دانشكده:
رشته علوم قرآن و حديث:
قرآن كريم واحاديث به عنوان اصلي ترين منبع شناخت معارف و آموزه هاي ديني به شمار مي ايند. رشته علوم قرآن وحديث با محوريت بررسي هاي محتوايي ،علومي وتاريخي شكل گرفته است.
حوزه هاي تخصصي اين رشته بدليل گستردگي مطالعات مربوط به قرآن وحديث ،دامنه اي نسبتا گسترده دارد.دانشجويان اين رشته با مسائل مهم و عمده مربوط به قرآن كريم از قبيل مقدمات تفسير ،روش هاي تفسيري وتفسير تخصصي آشنا مي شوند. در بخش حديث ، معيارهاي فهم حديث ،اصول فقه الحديثي ، نقد حديث و..مورد مطالعه قرار مي گيرد.
در مقاطع تحصيلات تكميلي مباحث روز آمد مربوط به زبان قرآن، آراءمعاصران در باره قرآن كريم و حديث، مقايسه مباحث قرآن و عهدين مورد تأكيد است.
در پرتو تلاش اساتيد و دانشجويان اين رشته، موفقيت هايي در عرصه هاي ملي و بين المللي كسب گرديده است.
موقعيت‌ شغلي‌ در ايران : امكان اخذ مجوز مراكز آموزشي مانند مدرسه، مهد، پيش‌دبستاني و مؤسسات فرهنگي و ديني، تدريس، دبيري، استخدام در مراكز دولتي، فرهنگي و ديني، فعاليت در زمينه سخنراني، تبليغ و ...
اساتيد: فتحيه فتاحي زاده( مدير گروه)؛ پروين بهارزاده؛ شهين قهرمان ايزدي؛ فاطمه علايي رحماني؛ بي بي سادات رضي بهابادي؛ سهيلاجلالي كندري؛ آتنابهادري؛ زهراصرفي.


رشته فقه و مباني حقوق اسلامي:
هدف از ايجاد رشته فقه و مباني حقوق اسلامي آشنايي دانشجويان با مباني فقه اماميه ، حقوق موضوعه ايران و مقايسه آن با مكتب هاي حقوقي ديگر است.
ويژگي اين رشته تلفيق مناسب بين دروس تخصصي حوزوي فقهي ومباحث اصولي با دروس حقوقي مانند حقوق تجارت وحقوق تطبيقي ، حقوق بين الملل ، حقوق جزاي عمومي واختصاصي ، حقوق خانواده و.....در جهت كاربردي كردن دروس فقهي است واز طرف ديگر تبيين مباني ، استدلالات وتحليل ريشه هاي فقهي مباحث حقوقي وقانوني در نظام جمهوري اسلامي ايران كه برگرفته از فقه اماميه مي باشد به خوبي محقق مي گردد . آشنايي با قواعد فقهي ومتون ومنابع فقهي اصيل ومعتبر شيعه ، دانشجويان را با معظم احكام فقه اماميه آشنا نموده وقدرت تحليل واستدلال واستباط را در ايشان تقويت مي كند .

تحقيق پيرامون مسايل جديد ومستحدثه ، بررسي تحليلي در خصوص موضوعات ومشكلات قانوني كشور ، بررسي آثار جديد محققين اسلامي در زمينه آراء فقهي جديد و نيز مذاهب خمسه اسلامي به صورت مقارن وتطبيقي ، آشنايي با نظرات فقهاء اسلام در سير وتحول تاريخي آن وجريان شناسي فقهي وحقوقي مسايل مختلف در حوزه هاي اجتماعي ونظامي وحكومتي واقتصادي وخانوادگي و... از منظر فقهي. پاسخگويي به شبهات فقهي حقوقي در امور مختلف به ويژه مسايل زنان از مباحث مطرح در اين رشته است .

موقعيت‌ شغلي‌ در ايران: وكيل‌ دادگستري‌، مشاور حقوقي‌ و كارشناس‌ حقوقي‌، دفترخانه‌ اسناد رسمي‌ و سردفتري ازدواج‌ و طلاق‌
اساتيد: محمدحسين عالمي؛ جواد سرخوش؛ سيدمسلم حسيني؛ فريبا حاجيعلي؛ زهرا سادات ميرهاشمي.

رشته‌ تاريخ‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ ملل‌ اسلامي‌:
هدف از ايجاد رشته تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي آشنايي با وجوه مختلف تمدني است كه از بدو ظهور اسلام و شكل گيري دعوت پيامبر بزرگوار اسلام (ص) آغاز و با همت و تلاش مسلمانان سرزمين هاي مختلف تا روزگار حاضر تداوم يافته است. حوزه هاي تخصصي اين رشته به دليل آن كه به بررسي مسائل مربوط به فرهنگ و تمدن مسلمانان مي پردازد از تنوع موضوعي زيادي برخوردار است. دانشجويان اين رشته در كنار آشنايي با نحوۀ گسترش اسلام در مناطق مختلف جهان و چگونگي شكل گيري حكومت هاي مسلمان با نحوۀ حكومتداري و نقاط ضعف و قوت و تشكيلات حكومتي اين دولت ها آشنا مي شوند. آشنايي با نحوۀ تعامل مسلمانان با فرهنگ ها و تمدن هاي پيش از خود و نيز سهم مسلمانان در شاخه هاي مختلف نمدن بشري نظير علم ، هنر ، آداب و رسوم و ... تمدن جهاني از ديگر موضوعات مهم در اين رشته است. در بخشي ديگر از حوزه هاي تخصصي اين رشته دانشجويان با موضوعاتي هم چون چگونگي مواجهه جهان اسلام و انديشمندان مسلمان با تمدن جديد غرب و پيدايش جريان هاي فكري جديد در جهان اسلام آشنا شده و به بررسي وضعيت كنوني كشورهاي مسلمان و ارزيابي جايگاه جهان اسلام در ميان جوامع ديگر مي پردازند. از ديگر موضوعات جذاب اين رشته بررسي انتقادي تحقيقات و ديدگاه هاي اسلام شناسان غربي در باب اسلام و تمدن اسلامي است.
موقعيت‌ شغلي‌ در ايران: فعاليت در وزارت‌ امور خارجه‌ و وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌ و اگر اهل‌ قلم‌ باشد به‌ كارهاي‌ پژوهشي‌ و نوشتن‌ كتاب‌هاي‌ تاريخي‌
اساتيد: زهرا رباني ؛ ندا گليجاني مقدم؛ زهرا الهويي نظري؛ فريبا پات.

رشته‌ فلسفه‌ و حكمت‌ اسلامي‌:
رشته فلسفه و كلام اسلامي در جهت آشنا ساختن نسل جوان با ميراث فكري و فلسفي ايران و اسلام و تلاش براي نشر و اعتلاي آن؛ بررسي و شناسايي شاخه¬ هاي نوين فلسفه؛ اشاعه¬ي تفكر عقلاني و ترويج نگرش صحيح و اصولي نسبت به فلسفه؛ زمينه¬ سازي مناسب براي ارتقاي فعاليت‌هاي پژوهشي فلسفي و نظري؛ نشر تفكر عقلاني و انديشه فلسفي و منطقي در جامعه؛ و زمينه سازي براي آموزش ها و پژوهش هاي بين رشته اي در جهت كارآمدي فلسفه گام برمي دارد .
نظام آموزشي دانشجويان گروه فلسفه و كلام اسلامي بر پايۀ مطالعه مكاتب فلسفي مشاء، اشراق و ملاصدرا استوار است و در رشته فلسفه و حكمت اسلامي علاوه بر تاريخ فلسفه اسلامي از آغاز تا امروز به مباحث هستي شناسي و امور عامه و مباحث مربوط به الهيات و معاد پرداخته مي شود. همچنين آثار فيلسوفاني نظير خواجه نصيرالدين طوسي و علامه طباطبايي، مورد بحث و مطالعه قرار مي گيرد. افزون بر آن دروس متعددي در حوزه مطالعات كلامي بويژه كلام جديد در برنامه آموزشي فلسفه و كلام اسلامي گنجانده شده است.

توانايي هاي مورد نياز اين رشته:
علمي: رياضيات قوي، زيرا رياضيات پلي مناسب براي رفتن به سوي فلسفه مي‌باشد.
جسمي: صاحب‌نظر باشد يعني هم قدرت ذهني و هم خلاقيت داشته باشد.
علاقمندي ذاتي براي بدست آوردن پاسخ سوالاتي نظير روابط علت و معلول در جهان هستي
موقعيت‌ شغلي‌ در ايران: فعاليت در مراكز پژوهشي مثل دايره‌المعارف‌ها و پژوهشگاه علوم‌انساني ، تبليغ معارف اسلامي در سطح عمومي، تدريس در مراكز آموزشي و فرهنگي.
اساتيد: شهناز شايان فر؛ نرگس نظرنژاد؛ زهره توازياني ؛فروزان راسخي ؛ سيد عباس موسوي؛ مهناز اميرخاني؛ اعلي توراني.

رشته‌ اديان‌ و عرفان‌:
گروه اديان و عرفان در راستاي گسترش امر آموزش و تحقيق در زمينه مطالعات تاريخي و تطبيقي اديان از سال 1379 و 1387 اقدام به پذيرش دانشجو در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد نموده است. مهمترين هدفي كه در آموزش و نيز تدوين موضوعات درسي اين رشته دنبال مي شود ، افزايش شناخت و آگاهي دانش پژوهان نسبت به اديان مهم جهان است . مطالعۀ هر دين از جنبه هاي مختلف تاريخي ، اسطوره اي، كلامي، فلسفي، عرفاني، آداب و مناسك و نيز آشنايي با متون مقدس و كلاسيك اديان مد نظر قرار گرفته است.
در حوزۀ اديان دانشجويان با اديان ابتدايي و قديم، اديان ايران قبل از اسلام و ديگر اديان زنده جهان شامل دين يهود، مسيحيت ، اديان هند و خاور دور آشنا مي شوند. آشنايي با اسلام از منظر تاريخي، فلسفي، كلامي، فقهي و نيز فرق قديم و جديد از مباحث مطروحه در اين رشته است. در حوزۀ عرفان دانشجويان ضمن آگاهي از تاريخ تصوف اسلامي با برخي مفاهيم و انديشه هاي عارفانه آشنا مي شوند.
تقويت و گسترش امر پژوهش به شيوه تطبيقي در حوزۀ مطالعات اديان از ديگر اهداف مهم آموزش در اين رشته است.
موقعيت‌ شغلي‌ در ايران: در وزارت‌ امور خارجه‌، وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌، سازمان‌ تبليغات‌ اسلامي‌ و سازمان‌هاي‌ مشابه‌ فعاليت، مراكز پژوهشي‌ غيردولتي‌ مثل‌ "مؤسسه‌ گفتگوي‌ اديان‌"
اساتيد: نوري سادات شاهنگيان؛ ليلا هوشنگي؛ حجت اله جواني.

توانايي‌هاي‌ لازم :
هر دانشجوي‌ رشته‌ الهيات‌ و معارف‌ اسلامي‌ بايد به‌ زبان‌ و ادبيات‌ عرب‌ همچنين‌ به‌ زبان‌ انگليسي‌ به‌ عنوان‌ زبان‌ بين‌المللي‌ مسلط‌ بوده و قدرت تجزيه‌ و تحليل‌ مسائل‌، مباحث‌ و وقايع‌ تاريخي را بخوبي دارا باشد‌.

گروه معارف اسلامي:
گروه معارف اسلامي تحت نظر معاونت آموزشي و پژوهشي اساتيد و دروس معارف اسلامي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها و به عنوان يكي از گروه هاي دانشكده الهيات متولي ارائۀ 17 عنوان درسي در 6 گرايش مباني نظري اسلام ، اخلاق اسلامي ، انقلاب اسلامي ، تاريخ و تمدن اسلامي و آشنايي با منابع اسلامي براي تمامي دانشجويان دانشگاه الزهراء«س» در رشته هاي مختلف مي باشد. اين گروه آموزشي با همكاري معاونت فرهنگي و دفتر نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه ، در كنار آموزش ، همكاري هاي متناسب علمي ـ فرهنگي همچون برگزاري كارگاه هاي تخصصي ، نشست هاي علمي در حوزۀ دين و جامعه و برگزاري نمايشگاه هاي مرتبط دارد.
اساتيد: مرضيه خزعلي؛ معصومه السادات حسيني كلهرودي؛ سيد محمدرضا ميرهادي تفرشي؛ حمراء علوي ششتمد؛ مهناز عباسي؛ حديث رجبي
امكانات آموزشي و تحقيقاتي:
كتابخانه تخصصي با 13000 عنوان كتاب فارسي و عربي، 340 عنوان كتاب لاتين؛
سايت كامپيوتري كه علاوه بر خدمت رساني داراي نرم افزارهاي تخصصي دركليه رشته هاي دانشكده مي باشد؛
كلاس هاي مجهز به سيستم ويدئوپروژكتور با قابليت اتصال به اينترنت.

فعاليت هاي علمي اساتيد:
تعداد اعضاي هيئت علمي اين دانشكده 33 نفر است كه تاكنون صدها مقاله علمي_پژوهشي و ISI و كتاب هاي مختلف تدوين نموده اند. تعدادي از اساتيد دانشكده گذشته از افتخارات علمي ـ پژوهشي در انجمن هاي علمي نظير انجمن علمي منطق ايران، انجمن فلسفه ملاصدرا، انجمن علمي ايراني مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي، مركز پژوهش اديان جهان و ... و نيز در هيئت تحريريه مجلات معتبر علمي_ پژوهشي مانند ماهنامه فرهنگ و دين، مطالعات تفسيري، پژوهش هاي صدرايي، مطالعات زنان، بانوان شيعه، پژوهشنامه تفسير و زبان قرآن، تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي و.... عضويت دارند. برخي از اساتيد دانشكده همكاري نزديكي با مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي و نيز بنياد دايره المعارف اسلامي دارند. در پيشينه اساتيد دانشكده صدها داوري كتاب و مقاله و نيز راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي ديده مي شود.
روابط بين الملل:
در سال هاي اخير تفاهم نامه هايي بين دانشگاه و مراكز علمي خارج از كشور منعقد گرديده است كه براساس اين قراردادها امكان تبادل استاد و دانشجو، چاپ مقاله در مجلات دو دانشگاه و برگزاري همايش هاي علمي مشترك فراهم شده است.
تاكنون دو دوره همايش و تبادل استاد بين دانشكده الهيات و دانشگاه پتسدام آلمان برگزار گرديده است و نيز تفاهم نامه اي با دانشگاه كوفه با محوريت گروه علوم قرآن و حديث مبني بر تبادل استاد و دانشجو و چاپ مقالات دو دانشگاه منعقد گرديده است.
دانشكده سابقه همكاري با كشورهايي چون آلمان ، بلاروس ، افغانستان ، تركيه ، هند ، ارمنستان ، لبنان ، تركيه ، انگلستان و تونس را در كارنامه خود دارد.


تخصص پژوهشي اساتيد دانشكده:
حقوق اسلام- حقوق زن- مطالعات خانواده-فقه تطبيقي و ...
تاريخ هنر-تاريخ علم- تاريخ تشيع- متون تاريخي و جغرافيايي- تاريخ ايران دوره ميانه- جغرافياي تاريخي و ...
يهود – كلام تطبيقي- تاريخ اعتقادات يهود و مسيحيت- هندوئيسم- عرفان اسلامي و ...
قرآن - حديث- رجال- واژه شناسي قرآن- مطالعات تطبيقي قرآن و عهدين-روش شناسي منابع حديث و ...
فلسفه غرب- فلسفه اسلامي- فلسفه علم- فلسفه ملاصدرا- منطق و ...

افتخارات دانشكده:

اساتيد: كسب رتبه هاي ملي و بين المللي، دريافت تقديرنامه بين المللي
دانشجويان: كسب رتبه هاي ملي، آزمونهاي المپياد و بين المللي

مجله علمي ـ پژوهشي دانشكده:
دانشكده الهيات داري يك مجله علمي ـ پژوهشي به زبان فارسي و داراي چكيده انگليسي در حوزه علوم قرآني تحت عنوان « تحقيقات علوم قرآن و حديث» است كه از سال 2004م. تاكنون 30 شماره آن منتشر شده است.در سايت زير: http://tqh.alzahra.ac.ir
در سايتهاي زير نيز نمايه شده است: www.noormags.com/www.magiran.com/www.isc.gov.ir/ www.sid.ir/
در حال راه اندازي مجله فلسفه در سال 2016
فعاليت هاي بين المللي:
 برگزاري توسط استاد دانشگاه چسترانگلستان
 برگزاري كلاس با حضور استاد دانشگاه پتسدام آلمان
 عقد تفاهم نامه اي با دانشگاه كوفه با محوريت تبادل استاد و دانشجو و چاپ مقالات
 برگزاري سخنراني، همايش، چاپ مقالات و تبادل استاد و دانشجو بين دانشكده الهيات و تعدادي از دانشگاه¬هاي: آلمان، بلاروس، افغانستان، تركيه، هند، ارمنستان، بيروت، امارات، استانبول، انگلستان، و تونس.

پروژه هاي مشترك: همكاري با مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي
انجمن هاي بين المللي: عضويت در مركز پژوهش اديان جهان

انجمنهاي دانشجويي:

گروه

نام نشريه

انجمن علوم قرآن و حديث

كعبه دل

انجمن اديان و عرفان

بيكران

انجمن فلسفه و حكمت اسلامي

حيرت

انجمن فقه و مباني حقوق اسلامي

بصيرت

انجمن تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي

تفتا


 
 
 
 
 
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1396/09/28
تعداد بازدید:
2481
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.