۱۴۰۳ پنج شنبه ۲۴ خرداد

شوراها و كارگاه هاي تخصصي

 شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده

دکتر زهره توازیانی: رئیس دانشکده
دکتر شهناز شایان فر: معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی
دکتر حجت الله جوانی: معاون پژوهشی و اجرایی
دکتر نوری سادات شاهنگیان: مدیر گروه ادیان و عرفان 
دکتر فتحیه فتاحی زاده: مدیر گروه علوم قرآن و حدیث
دکتر زهرا سادات میر هاشمی: مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
دکتر ندا مقدم گلیجانی: مدیر گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 
دکتر اعلی تورانی: مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی 
دکتر حدیث رجبی: مدیر گروه معارف اسلامی

 شورای گروه پژوهشی مطالعات دکتر حجت الله جوانی (عضو هیأت علمی گروه ادیان و عرفان) ⇐ رئیس گروه
دکتر زهره توازیانی (عضو هیأت علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی)
دکتر شهناز شایانفر (عضو هیأت علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی)
دکتر نوری سادات شاهنگیان (عضو هیأت علمی گروه ادیان و عرفان)
دکتر لیلا هوشنگی (عضو هیأت علمی گروه ادیان و عرفان)
دکتر فریبا پات (عضو هیأت علمی گروه تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی)
خانم سمیه آذربرا ⇐ کارشناس گروه
 شورای گروه پژوهشی مطالعات میان رشته ای علوم قرآن و حدیث
 دکتر فتحیه فتاحی زاده (عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث) ⇐ رئیس گروه 
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1401/12/09
تعداد بازدید:
4701
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology@alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.