۱۴۰۳ جمعه ۲۹ تير

روساي پيشين

  

دکتر حسن قالیباف اصل

رشته تحصیلی : مدیریت
مرتبه علمی : دانشیار
دوره ریاست: 1402-1400
شماره تلفن مستقیم :85692786
شماره تلفن داخلی :2786
آدرس پست الکترونیکی:
h.ghalibaf@alzahra.ac.ir
وضعیت کنونی:
عضو هیات علمی گروه مدیریت
وب سایت شخصی

 
 
  

دکتر ابوالفضل شاه آبادی

رشته تحصیلی : اقتصاد
مرتبه علمی : استاد
دوره ریاست: 1400-1399
شماره تلفن مستقیم :85692386
شماره تلفن داخلی :2386
آدرس پست الکترونیکی:
a.shahabadi@alzahra.ac.ir
وضعیت کنونی:
عضو هیات علمی گروه اقتصاد
سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه الزهرا
وب سایت شخصی 

 
  
 

دکتر حسن قالیباف اصل

رشته تحصیلی : مدیریت
مرتبه علمی : دانشیار
دوره ریاست: 1399-1397
شماره تلفن مستقیم :85692786
شماره تلفن داخلی :2786
آدرس پست الکترونیکی:
h.ghalibaf@alzahra.ac.ir
وضعیت کنونی:
عضو هیات علمی گروه مدیریت
وب سایت شخصی

 
  
 

دکترحمید کرد بچه

رشته تحصیلی : اقتصاد
مرتبه علمی : دانشیار
دوره ریاست: 1397-1394
شماره تلفن مستقیم:85692752
شماره تلفن داخلی :2752
آدرس پست الکترونیکی:
h.kordbacheh@alzahra.ac.ir
وضعیت کنونی:
عضو هیات علمی گروه اقتصاد
وب سایت شخصی
 
  

دکترمحمد علی بابایی
رشته تحصیلی : مدیریت
مرتبه علمی : دانشیار
دوره ریاست:   1394-1391
شماره تلفن مستقیم :85692745
شماره تلفن داخلی :2745
آدرس پست الکترونیکی:
mabzak@yahoo.com
وضعیت کنونی:
عضو هیات علمی گروه مدیریت
وب سایت شخصی

   

دکتر منیژه حقیقی نسب 

رشته تحصیلی : مدیریت
مرتبه علمی : دانشیار
دوره ریاست:   1391-1388
شماره تلفن مستقیم :85692918
شماره تلفن داخلی :2918
آدرس پست الکترونیکی :
mhaghighinasab@alzahra.ac.ir
وضعیت کنونی:
عضو هیات علمی گروه مدیریت
وب سایت شخصی  
دکتر سوسن باستانی
رشته تحصیلی : جامعه شناسی
مرتبه علمی :
استاد
دوره ریاست: 1388-1383
شماره تلفن مستقیم :85692376
شماره تلفن داخلی: 2376
آدرس پست الکترونیک:
sbastani@alzahra.ac.ir
وضعیت کنونی:
عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی
وب سایت شخصی
 
   
دکتر بیژن لطیف
رشته تحصیلی : مدیریت استراتژیک
مرتبه علمی :
استادیار
دوره ریاست :     1383-1377
شماره تماس : 
آدرس پست الکترونیک:
وضعیت کنونی : بازنشسته
 
   
 

دکترخدیجه سفیری
رشته تحصیلی : جامعه شناسی
مرتبه علمی : استاد
دوره ریاست:    1377-1374
شماره تلفن مستقیم :85692400
شماره تلفن داخلی :2400
آدرس پست الکترونیکی:
kh.safiri@alzahra.ac.ir
وضعیت کنونی : مدیر گروه علوم اجتماعی
وب سایت شخصی    

 


 
دکتر ایرج توتونچیان             
رشته تحصیلی : اقتصاد توسعه
مرتبه علمی : استاد
دوره ریاست : 1374-1370
شماره تماس : 
آدرس پست الکترونیک: 
وضعیت کنونی : بازنشسته

 

  


 


 

   

 

  


 


 

تاریخ به روز رسانی:
1402/01/29
تعداد بازدید:
7189
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.