۱۳۹۹ جمعه ۱۵ فروردين
معاونين و مديران دانشكده
 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی :
نام : دکتر فریده طالبپور
مرتبه علمی :استاد
شماره تلفن مستقیم : 85692515
http://staff.alzahra.ac.ir/farideh_talebpour/
رزومه فارسی : PDF
CV : PDF
ایمیل : talebpour@alzahra.ac.ir

معاون پژوهشی اجرایی دانشکده هنر
نام : مرضیه اله دادی
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
تلفن : 2525 / 85692506
رزومه : PDF

ایمیل :  m.allahdadi@alzahra.ac.ir 

 مدیر گروه ارتباط تصویری
نام  : فرشته دیانت 
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : مربی 
شماره تلفن مستقیم : 85692747
ایمیل :

f.dianat@alzahra.ac.ir

http://staff.alzahra.ac.ir/dianat

رزومه : PDF 
CV:PDF 

  مدیر گروه صنایع دستی:
نام  : نیکو شجاع نوری  
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
مرتبه علمی : استادیار 
شماره تلفن مستقیم :85692509
شماره تلفن داخلی :2509
ایمیل : n.shojanoori@alzahra.ac.ir
رزومه : PDF
CV:PDF


 مدیر گروه طراحی لباس و چاپ پارچه:
نام  : دکتر مریم مونسی سرخه
مرتبه علمی :استادیار 
شماره تلفن مستقیم : 85692515
http://staff.alzahra.ac.ir/Mounesi/
رزومه فارسی : PDF
CV : PDF
ایمیل : M.Mounesi@alzahra.ac.ir

 
مدیر گروه طراحی صنعتی:
نام  : مرضیه اله دادی
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
مرتبه علمی : مربی
شماره تلفن مستقیم :85692749
شماره تلفن داخلی :2749
ایمیل : m.allahdadi@alzahra.ac.ir
رزومه : PDF
CV:PDF 


 مدیر گروه نقاشی:
نام و نام خانوادگی : دکتر داریوش فرد دهکردی
مدرک تحصیلی : د کترا
مرتبه علمی : استاد یار
شماره تلفن مستقیم : 85692513
ایمیل : d.dehkordi@alzahra.ac.ir
رزومه : PDF
CV :PDF
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/03/12
تعداد بازدید:
6599
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي -ميدان شيخ بهايي-دانشگاه الزهرا -دانشكده هنر كدپستي : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاكس : 88041341
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.