۱۳۹۹ جمعه ۱۵ فروردين
روساي پيشين

 دكتر فاطمه كاتب

دوره رياست :1365-1368 
 

دكتر سيد محمد فدوي

دوره رياست : 1368-1371

دكتر علي اصغر فرامرزيان

دوره رياست :1371-1376

دكتر منصور حسامي كرماني


دوره رياست : 1376-1379

دكتر مهر انگيز مظاهري تهراني

دوره رياست :1379 -1382

روحش شاد و نامش جاودان باد

دكتر ابوالقاسم دادور

دوره رياست : 1382-1387

دكتر يدالله اردوخاني

دوره رياست :21/01/87-20/08/87

دكتر زهرا رهبر نيا

دوره رياست : 1387-1390

دكتر عفت السادات افضل طوسي

دوره رياست :1390-1392

دكتر منصور حسامي كرماني

دوره رياست
1392-1396

تاریخ به روز رسانی:
1396/09/19
تعداد بازدید:
2805
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي -ميدان شيخ بهايي-دانشگاه الزهرا -دانشكده هنر كدپستي : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاكس : 88041341
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.