۱۴۰۱ پنج شنبه ۵ خرداد

درباره گروه

 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

The History of Islamic Culture and Civilization
 
معرفی رشته:
هدف از ایجاد رشته تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی آشنایی با وجوه مختلف تمدنی است که از بدو ظهور اسلام و شکل گیری دعوت پیامبر بزرگوار اسلام (ص) آغاز و با همت و تلاش مسلمانان سرزمین های مختلف تا روزگار حاضر تداوم یافته است. حوزه های تخصصی این رشته به دلیل آن که به بررسی مسائل مربوط به فرهنگ و تمدن مسلمانان می پردازد از تنوع موضوعی زیادی برخوردار است. دانشجویان این رشته در کنار آشنایی با نحوۀ گسترش اسلام در مناطق مختلف جهان و چگونگی شکل گیری حکومت های مسلمان با نحوۀ حکومتداری و نقاط ضعف و قوت و تشکیلات حکومتی این دولت ها آشنا می شوند. آشنایی با نحوۀ تعامل مسلمانان با فرهنگ ها و تمدن های پیش از خود و نیز سهم مسلمانان در شاخه های مختلف نمدن بشری نظیر علم ، هنر ، آداب و رسوم و ... تمدن جهانی از دیگر موضوعات مهم در این رشته است. در بخشی دیگر از حوزه های تخصصی این رشته دانشجویان با موضوعاتی هم چون چگونگی مواجهه جهان اسلام و اندیشمندان مسلمان با تمدن جدید غرب و پیدایش جریان های فکری جدید در جهان اسلام آشنا شده و به بررسی وضعیت کنونی کشورهای مسلمان و ارزیابی جایگاه جهان اسلام در میان جوامع دیگر می پردازند. از دیگر موضوعات جذاب این رشته بررسی انتقادی تحقیقات و دیدگاه های اسلام شناسان غربی در باب اسلام و تمدن اسلامی است.
موقعیت‌ شغلی‌ در ایران: فعالیت در وزارت‌ امور خارجه‌ و وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ و اگر اهل‌ قلم‌ باشد به‌ کارهای‌ پژوهشی‌ و نوشتن‌ کتاب‌های‌ تاریخی‌


  (((سرفصل دروس گروه تاریخ)))

سرفصل دروس عمومی

سرفصل دروس تخصصی

دروس اختصاصی کارشناسی99
 

 


اساتید گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
 
 
 
 
دکتر ندا گلیجانی مقدم
                مدیر گروه
 رشته تحصیلی:دکتری تاریخ اسلام
مرتبه علمی: استادیار
شماره فاکس:88058923
شماره تماس:85692172
پست الکترونیکی: n.moghaddam@alzahra.ac.ir
رزومه
صفحه شخصی 

 
 
 
 
   دکتر فریبا پات 
رشته تحصیلی: دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 85692128
پست الکترونیکی: f.pat@alzahra.ac.ir
رزومه
صفحه شخصی 
  
 
 دکتر زهرا الهوئی نظری
رشته تحصیلی: دکتری تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس:85692347
پست الکترونیکی: alhooii.nazari@alzahra.ac.ir
رزومه
صفحه شخصی 
     
    
    
    
 
دکتر پریسا قربان نژاد
 رشته تحصیلی: دکتری تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
مرتبه علمی: دانشیار 
شماره تماس: 04432373332
 پست الکترونیک:
ghorbannejad@alzahra.ac.ir
صفحه شخصی 
  
           
 
  
 دکتر زینب فضلی
 رشته تحصیلی: دکتری تاریخ  و تمدن ملل اسلامی
مرتبه علمی: استادیار 
پست الکترونیکی: z.fazli@alzahra.ac.ir
رزومه
صفحه شخصی   
                                                                                            
 
کارشناس آموزشی مقطع کارشناسی ارشد: خانم رقیه صبحی
دارای مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت آموزشی
تلفن: 85692125
کارشناس مقطع کارشناسی: خانم فروغ عبدی
مدرک تحصیلی : لیسانس مدیریت آموزشی
شماره تلفن:85692137
 
 *دریافت چارت  دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

چارت دوره کارشناسی رشته تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

ترم اول(کارشناسی)

ردیف

عنوان

واحد

1

تاریخ اسلام از آغاز تا پایان خلافت اموی

4

2

صرف و نحو کاربردی1

4

3

زبان پیش دانشگاهی

4

4

مبانی جامعه شناسی

2

5

تعلیم و تربیت اسلامی

2

6

تفسیر1

2

7

مبادی فقه

2

 

ترم دوم(کارشناسی)

ردیف

عنوان

واحد

1

تاریخ اسلام از آغاز خلافت عباسی تا پایان آل بویه

2

2

صرف و نحو کاربردی2

4

3

تاریخ علوم در اسلام1

2

4

زبان عمومی

3

5

فارسی عمومی

3

6

منطق 1

2

7

تفسیر2

2

8

آشنایی با ادیان بزرگ

2

 

 ترم سوم(کارشناسی)

ردیف

عنوان

واحد

1

تاریخ اسلام از سلاجقه تا سقوط بغداد

2

2

صرف و نحو کاربردی3

4

3

تاریخ علوم در اسلام2

2

4

زبان تخصصی1

2

5

فقه مقدماتی1

2

6

تاریخ تشیع1

2

7

منطق2

2

8

کلام1

2

9

شناخت منابع تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

2

 

ترم چهارم(کارشناسی)

ردیف

عنوان

واحد

1

تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا عصر صفویه

2

2

صرف و نحو کاربردی 4

4

3

تاریخ علوم در اسلام3

2

4

زبان تخصصی2

2

5

تاریخ تشیع2

2

6

فقه مقدماتی2

2

7

علوم بلاغی

2

8

کلام2

2

9

روش تحقیق

2

 

ترم پنجم(کارشناسی)

ردیف

عنوان

واحد

1

تاریخ اسلام در مصر و شام

3

2

جغرافیانگاری در اسلام

1

3

تاریخ هنرهای اسلامی1

2

4

تاریخ علوم در اسلام4

2

5

زبان تخصصی3

2

6

متون تاریخی

2

7

ترجمه عربی به فارسی و فارسی به عربی1

2

8

تاریخ نگاری در اسلام

2

9

وضع کنونی جهان اسلام1

2

10

اسلام شناسی در غرب

2

 

ترم ششم(کارشناسی)

ردیف

عنوان

واحد

1

تاریخ اسلام در مغرب و اندلس

3

2

تاریخ آموزش و پرورش در اسلام

2

3

جغرافیای تاریخی اسلام1

2

4

تاریخ هنرهای اسلامی2

2

5

اسلام در برخورد با غرب و استعمار1

2

6

تاریخ تشکیلات اسلامی1

2

7

متون جغرافیایی

2

8

ترجمه عربی به فارسی و فارسی به عربی2

2

9

وضع کنونی جهان اسلام2

2

10

تربیت بدنی1

1

 

ترم هفتم(کارشناسی)

ردیف

عنوان

واحد

1

تاریخ اسلام در دوره عثمانی و صفوی

2

2

تاریخ اسلام در شبه قاره هند

2

3

جغرافیای تاریخی اسلام2

2

4

تاریخ هنرهای اسلامی3

2

5

اسلام در برخورد با غرب و استعمار

2

6

قرائت و درک مفاهیم متون معاصر

2

7

تاریخ تشکیلات اسلامی2

2

8

کلیات فرهنگ و تمدن اسلامی

2

9

قرائت و درک مفاهیم متون عرفانی

2

10

دانش خانواده و جمعیت

2

11

تربیت بدنی2

 

 
 

برنامه دوره کارشناسی ارشد رشته تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

ترم اول (کارشناسی ارشد)

ردیف

عنوان

واحد

1

تاریخ اسلام از آغاز تا پایان خلافت اموی

2

2

شناخت مآخذ تاریخ اسلام

2

3

اسلام شناسی در غرب

2

4

زبان عمومی

2

5

تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام

2

 

 ترم دوم (کارشناسی ارشد)

ردیف

عنوان

واحد

1

تاریخ اسلام در دوره خلافت عباسی

2

2

روش تحقیق

2

3

تاریخ علوم در اسلام

2

4

هنر و معماری اسلامی

2

5

زبان اختصاصی

2

ترم سوم (کارشناسی ارشد)

ردیف

عنوان

واحد

1

تاریخ اسلام در دوره ممالیک و خلافت عثمانی

2

2

تاریخ اسلام در مغرب و اندلس

2

3

فلسفه عمومی و نظری تاریخ

2

4

متون تاریخی، جغرافیایی و کتیبه‌ها

2

5

پایان نامه

4

 

 
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1401/01/30
تعداد بازدید:
18672
گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology@alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.