۱۴۰۳ شنبه ۲۶ خرداد

برنامه راهبردي و عملياتي

☑  برنامه  راهبردی و عملیاتی سال 99  (دریافت)
برنامه عملیاتی گروه های آموزشی سال 99 (دریافت)
مستندات مورد نیاز مربوط به برنامه عملیاتی دانشکده در سال 99 (دریافت)
مستندات مورد نیاز مربوط به اقدامات گروه ای آموزشی در سال 99 (دریافت)
 

شورای راهبردی دانشکده از ابتدای سال 1394با هدف تدوین برنامه های راهبردی دانشکده تشکیل شده و تقریبا هر ماه یک بار تشکیل جلسه داشت .
برای تدوین برنامه فعلی (درج در سایت) اعضاء دائم و موقت گرد هم آمدند و برنامه تنظیم شد.
اعضاء دائم این شورا عبارت بودند از :
دکتر سعید رضائی شریف آبادی ، (رئیس پیشین دانشکده)
دکتر رویا برادر: معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی
دکتر رویا رسولی : معاون پژوهشی و اجرایی
دکترمژده وزیری : مدیر(پیشین) گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
دکتر سیمین حسینیان : مدیر گروه مشاوره و راهنمایی
دکتر مهناز اخوان تفتی: مدیر گروه روان شناسی تربیتی
دکتر مهرانگیز پیوسته گر: مدیر پیشین گروه روان شناسی
دکتر معصومه کربلا آقایی کامران: مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دکتر زهرا هاشمی : عضو هیات علمی گروه روان شناسی تربیتی
دکتر فریبا عدلی : عضو هیات علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
مهندس شیوا دلاوری : کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده
فرشته اشکان : کارشناس مسئول دانشکده
لعبت درخشانی :کارشناس مسئول کتابخانه دانشکده
اعضاء غیر دائم : پنج دانشجوی دکتری ( از هر گروه آموزشی یک نفر)
 
 یکی از جلسات شورا با حضور سرکار خانم دکتر خزعلی ریاست وقت دانشگاه 
 
 
 
 
 
 
تشکیل جلسه شورای راهبردی دانشکده و شورای راهبردی دانشگاه الزهرا (س) در محل آکادمی ملی المپیک ج.ا.ا
 
 
 
تشکیل جلسه شورای راهبردی با حضور مدیر وقت دفتر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری ، سرکار خانم گیاهی  
 
 هچنین کارگروهی با عنوان کارگروه برنامه عملیاتی در سال 95 در دانشکده تشکیل شد
وظیفه‌ی این کارگروه تجمیع نظرات شورا و تنظیم نهایی جدول برنامه راهبردی و تطبیق آنها با اهداف و برنامه راهبردی دانشگاه الزهرا(س) بود
اعضاء آن شامل افراد زیر بودند : 
دکتر سعید رضائی شریف آبادی : رئیس دانشکده
دکتر رویا برادر: معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی
دکتر رویا رسولی : معاون پژوهشی و اجرایی
دکترمژده وزیری : مدیر گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
دکتر سیمین حسینیان : مدیر گروه مشاوره و راهنمایی
دکتر مهناز اخوان تفتی: مدیر گروه روان شناسی تربیتی
دکتر مهرانگیز پیوسته گر: مدیر گروه روان شناسی
دکتر معصومه کربلا آقایی کامران: مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دکتر زهرا هاشمی : عضو هیات علمی گروه روان شناسی تربیتی
دکتر فریبا عدلی : عضو هیات علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
 
 و در نهایت در اواخر سال 1395 کارگروهی به جهت عملیاتی کردن برنامه راهبردی دانشکده تشکیل شد که اعضاء آن عبارت بودند از :
دکتر فریبا عدلی : عضو هیات علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
فرشته اشکان : کارشناس مسئول دانشکده
مهندس شیوا دلاوری : کارشناس فناوری اطلاعات
ریحانه ماله میر : کارشناس مسئول آموزش
لعبت درخشانی : کارشناس مسئول کتابخانه
 
 
 
فایل برنامه راهبردی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا(س) را در .....اینجا..... مشاهده فرمائید  

تاریخ به روز رسانی:
1399/07/09
تعداد بازدید:
11801
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک، روبروی درب اصلی دانشگاه‌الزهرا(س)، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188049937+ فاکس : 982188041464+
                  edupsy@alzahra.ac.ir
                   
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.