۱۴۰۰ يکشنبه ۷ آذر

آیین نامه ارتقای مرتبه در دست اجرا

 کاربرگ های هیات ممیزه دانشگاه  
 1  آئین نامه ارتقا مرتبه
   
 2  شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقا مرتبه
   
 3   دستورالعمل طرز تشکیل هیات ممیزه موسسه و وظایف و اختیارات آن
   
4  دستورالعمل طرز تشکیل، ترکیب و وظایف و امتیازات هیات نظارت بر عملکرد هیات ممیزه موسسات
   
 5   راهنمای آئین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی آموزشی
   
 6   راهنمای آئین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی پژوهشی  
 
 7   گزارشنامه علمی (شناسنامه) عضو هیات علمی آموزشی متقاضی ارتقا مرتبه
 
 8   گزارشنامه علمی (شناسنامه) عضو هیات علمی پژوهشی متقاضی ارتقا مرتبه
 
 9   فرم بررسی و کنترل پرونده های ارتقا مرتبه در دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه (چک لیست)
 
 10   فرم بررسی و کنترل پرونده های ارتقا مرتبه در دانشکده ها و پژوهشکده (چک لیست)
 
 11  ضوابط و مقررات خاص ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاه الزهرا (ماده 5 آیین نامه ارتقا) _ جدید   
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1400/01/18
تعداد بازدید:
25756
هیات ممیزه
آخرین اخبار
'NoData' not found in DataDic
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاکس : 982188067895+
 Amouzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.