۱۴۰۰ دوشنبه ۸ آذر

راهنمای استفاده از سامانه گلستان ویژه دانشجویان

راهنمای ویژه دانشجویان
درخواست انجام فعالیت پژوهشی علمی به صورت حضوری 
 1 راهنمای درخواست انجام فعالیت پژوهشی علمی به صورت حضوری (مرحله 1)
 2 فلوچارت درخواست انجام فعالیت پژوهشی حضوری دانشجویان از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان
  3  راهنمای تصویری درخواست انجام فعالیت پژوهشی حضوری از طریق سامانه گلستان-مرحله1
 4 راهنمای تصویری درخواست انجام فعالیت پژوهشی دانشجویان به صورت حضوری از طریق سامانه گلستان-مرحله5
درخواست آموزشی شورایی - کمیسیون موارد خاص 
 1دستورالعمل درخواست موارد آموزشی جهت طرح د ر کمیسیون دانشگاه از طریق پیشخوان سامانه گلستان
 2دستورالعمل درخواست مواردآموزشی جهت طرح درشورای آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه ازطریق پیشخوان سامانه گلستان
درخواست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد از طریق پیشخوان سامانه گلستان 
 1راهنمای درخواست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 2راهنمای درخواست دفاع از رساله دکتری
 3راهنمای تصویری درخواست پایان‌نامه / رساله از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان (ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی)
 4 فرآیند درخواست پایان‌نامه / رساله از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان (ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی)
 5دستورالعمل درخواست تحویل پایان نامه /رساله از طریق پیشخوان
درخواست کارنامه انگلیسی غیررسمی 
 1 دستورالعمل درخواست کارنامه انگلیسی غیررسمی از طریق پیشخوان خدمت سامانه
  راهنمای ارسال و تایید پرونده دانشجو پس از پذیرش نهایی
 1دستورالعمل درخواست درس معرفی به استاد از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان - ویژه مقطع کارشناسی
2 آموزش نحوه ثبت درخواست‌های آموزشی از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان
 3  دستورالعمل دریافت فیزیکی دانشنامه و ریز نمرات ویژه دانشجویان
 5  راهنمای استفاده از گزارش های سیستم گلستان
 6  راهنمای اطلاع جامع دانشجو
 7  راهنمای پرداخت الکترونیکی دانشجو
 8  راهنمای تسویه حساب دانشجو - ویژه دانشجو
 9  راهنمای ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان کارشناسی سال 95
 10  راهنمای ثبت نام مقدماتی
 11  راهنمای ثبت نام و ترمیم
 12  راهنمای درخواست ترم مهمان در سامانه گلستان
 13  راهنمای درخواست گواهی اشتغال به تحصیل دانشجو
 14  راهنمای درخواست مجوزهای ثبت نام در سامانه گلستان
 15  دستورالعمل ثبت نام در جشن دانش آموختگی پیشخوان خدمات سامانه گلستان
 16  راهنمای استفاده از سامانه گلستان
 17  راهنمای درخواست تصویب برنامه آموزشی - پژوهشی دکتری
 18  راهنمای درخواست ارزیابی کتبی جامع دکتری
 19  راهنمای درخواست دفاع از پیشنهاده دکتری
 20  راهنمای درخواست دفاع از رساله دکتری
  راهنمای درخواست مرخصی با احتساب در سنوات از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان 
  راهنمای درخواست ثبت نام با تاخیر 
 فلوچارت درخواست مرخصی با احتساب در سنوات 

تاریخ به روز رسانی:
1399/12/10
تعداد بازدید:
21028
اداره آمار و اطلاعات آموزشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاکس : 982188067895+
 Amouzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.