۱۴۰۳ جمعه ۲۹ تير

معرفی

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
انجمن علمی دانشجویی اقتصاد
اعضای شورای مرکزی سال1402

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

ایمیل

مقطع

سمت در انجمن

 1دکترجلال دهنوی 85692760j.dehnavi@alzahra.ac.ir - استاد مشاور انجمن علمی

2        

 تینا رضائیان مقدم


tinarmoghadam@gmail.com

کارشناسی

دبیر

3       

مهدیس رضایی


mahdis.rezaee@gmail.com

کارشناسی

نایب دبیر

4       

مائده شیخ محبوبی


Maede.sh.mahboobi@gmail.com

کارشناسی

مسئول کمیته آموزشی

5 

مبینا قبادی ارفعی


Mobinaghobadi79@gmail.com

کارشناسی

مسئول کمیته ترویجی

6       

مطهره سنبله کار


M.sonbolekar76@gmail.com

کارشناسی ارشد

مسئول کمیته پژوهش

7     

دنیا خوبانی


Donyakhoobani81@gmail.com

کارشناسی

مستند سازی_ تبلیغات

8        

مبینا درویش خضری


Mobina.d.kh1380@gmail.com

کارشناسی

تولید محتوا

9       

سارا صالح نیا


Salehniasara@gmail.com

کارشناسی

علی البدل_ گزارش نویسی

10       

سیده زهرا صید


Zaraseyd1380@gmail.com

کارشناسی

 علی البدل_ ارتباط با جامعه و صنعت

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1402/08/28
تعداد بازدید:
7004
انجمن اقتصاد
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.