۱۴۰۲ دوشنبه ۸ خرداد

معرفی

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
انجمن علمی دانشجویی مطالعات زنان و خانواده
اعضای شورای مرکزی 1400

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

ایمیل

مقطع

سمت در انجمن

 1 زهرا میرحسینی
 85692410 z.mirhosseini@alzahra.ac.ir - استاد مشاور انجمن علمی

2       

مریم یدالله یی

9100648571

maryamyadollahi1376m@gmail.com

کارشناسی ارشد

دبیر

3        

حمیده حسین زاده

9172037317

hosseinzadeh7457@gmail.com

کارشناسی ارشد

نایب دبیر_ مسئول کمیته ترویجی

4      

بیتا نقاط

9916911101

bita.nafat@yahoo.com

کارشناسی ارشد

مسئول کمیته روابط عمومی

5        

زهرا ستاریان

9126207696

Zstar.hemmat@gmail.com

کارشناسی ارشد

مسئول کمیته پژوهش

6       

نوشین ایزدی بابوکانی

9389996860

Izadinooshin1375@yahoo.com

کارشناسی ارشد

مسئول کمیته اموزش

7  

سکینه اصغرنژاد

9361142224

s.nezhad5499@gmail.com

کارشناسی ارشد

علی البدل_ تولید محتوا

8       

مریم خلیلی

09368154231

m98khalili@gmail.com

کارشناسی ارشد

علی البدل_ گزارش نویسی
 

تاریخ به روز رسانی:
1401/02/04
تعداد بازدید:
4937
انجمن مطالعات زنان و خانواده
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.