۱۴۰۰ يکشنبه ۷ آذر

معرفی

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
انجمن علمی دانشجویی مدیریت
اعضای شورای مرکزی سال 1400

ردیف

نام خانوادگی

شماره تماس

ایمیل

مقطع

سمت در انجمن

1       

پگاه یزدانی اصفهانی نژاد

9397785133

yazdani.pegah@gmail.com

کارشناسی

دبیر

2       

مهدیس قاسمی

9172175145

mahdisghasemi@gmail.com

کارشناسی

نایب دبیر_ مسئول کمیته پژوهش

3       

مریم عباسی

9387733290

maryamaabbaassiii@gmail.com

کارشناسی

مسئول کمیته روابط عمومی

4       

مریم صادقی منفردی

9387873849

maryamsadeghi.mnf@gmail.com

کارشناسی

مسئول کمیته ترویجی

5       

بنت الهدی رادمرد

9337494110

bentiar115@gmail.com

کارشناسی

تبلیغات

6       

زهرا خواجه زاده دزفولی

9165350853

z.khajezade.dez@gmail.com

کارشناسی

علی البدل_ برگزاری همایش

7       

فاطمه بابائی مدانی

9050349563

babaeiifateme219@gmail.com

کارشناسی

علی البدل _ مالی

تاریخ به روز رسانی:
1400/04/21
تعداد بازدید:
2999
انجمن مدیریت
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.