۱۴۰۲ دوشنبه ۸ خرداد

معرفی

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
انجمن علمی دانشجویی حسابداری
اعضای شورای مرکزی سال1400

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

ایمیل

مقطع

سمت در انجمن

 1 هانیه حکمت 85692774 h.hekmat@alzahra.ac.ir -استاد مشاور انجمن علمی 

2        

الهه فرج اللهی ممقانی

09027313759

Elahefrj79@gmail.com

کارشناسی

دبیر

3        

فهیمه ابوالقاسمی

9056998047

afahimeh4@gmail.com

کارشناسی

نایب دبیر_ مسئول کمیته روابط عمومی

4 

زهرا رمضانی

9380771221

zahra.ramezani998@gmail.com

کارشناسی ارشد

مسئول کمیته اموزش

5       

شیرین خوش نام

9304306211

Shirinkhoshnam1414@gmail.com

کارشناسی

مسئول کمیته ترویجی

6       

مانیا بنویدی

9213683008

manyabenvidi@gmail.com

کارشناسی

مسئول کمیته پژوهش

7     

غزل صابریان

9219785093

ghazalsaberian98@yahoo.com

کارشناسی

تبلیغات و فضای مجازی

8       

فاطمه رمضانی

9368664917

ramezanifatemeh1380@gmail.com

کارشناسی

ارتباط با جامعه و صنعت 

9       

سوده شامل

9115731764

soodehshamel@gmail.com

کارشناسی ارشد

علی البدل_ تبلیغات

10       

هانیه حسنی عبداللهی

9136700493

haniehasaniabdollahi80@gmail.com

کارشناسی

علی البدل_ مستند سازی 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1401/02/04
تعداد بازدید:
5190
انجمن حسابداری
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.