۱۳۹۹ شنبه ۱۵ آذر
اعضای هیات ممیزه دانشگاه
 اعضای دوره نهم هیات ممیزه دانشگاه به شرح ذیل از سوی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری معرفی شدند.
 
 اعضای حقیقی: خانم دکتر سوسن باستانی، خانم دکتر زهره توازیانی، آقای دکتر حسین راغفر، آقای دکتر علی رحمانی، آقای دکتر سعید رضایی شریف‌آبادی، خانم دکتر الهه ستوده‌نما، خانم دکتر نسرین سلطانخواه حقیقی، آقای دکتر امیرحسین فتح‌الهی، خانم دکتر فائزه فرزانه، خانم دکتر مهرانگیز پیوسته‌گر، آقای دکتر منصور حسامی کرمانی، خانم دکتر فریده حق‌بین، خانم دکتر معصومه شجاعی، آقای دکتر رضا عزمی، خانم دکتر سیده زهرا موسوی‌نژاد.
 
 3 نفر از اعضای هیات علمی سایر دانشگاه‌ها به عنوان نماینده وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس محترم دانشگاه و معاونین آموزشی و پژوهشی دانشگاه به عنوان اعضای حقوقی در هیات ممیزه عضویت دارند.
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/08/18
تعداد بازدید:
7121
هیات ممیزه
آخرین اخبار
'NoData' not found in DataDic
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاکس : 982188067895+
 Amouzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.