۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر

شرح وظایف

تاریخچه
تحصیلات تکمیلی دانشگاه از سال 1369 با ایجاد رشته روانشناسی تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد و با پذیرش 11 دانشجو، زیر نظر معاونت آموزشی، آغاز به کار کرد و تا سال 1372 با 36 دانشجو در 5 رشته گسترش یافت. پس از آن در سال 1373 به دستور ریاست دانشگاه، حوزه تحصیلات تکمیلی به طور رسمی تشکیل گردید و با 158 دانشجو در 8 رشته کارشناسی ارشد فعالیت خود را آغاز کرد. اولین آزمون دکتری در رشته تاریخ اسلام نیز همان سال برگزار شد. همگام با پیشرفت قابلیت‌های علمی دانشگاه، روند رو به رشد دوره‌های تحصیلات تکمیلی ادامه یافت و این مدیریت هم اکنون با 101 رشته گرایش در مقطع کارشناسی‌ارشد و 39 رشته گرایش در مقطع دکتری فعالیت می کند
 
اهداف
 • اهداف تحصیلات تکمیلی در دانشگاه به شرح زیر می‌باشد :
 • بهبود و ارتقای شاخص های کیفی مرتبط با آموزش و شاخص های کمی مورد نظر دانشگاه
 • اجرای کامل ضوابط آموزشی در کلیه دانشکده ها و گروه ها
 • توسعه مقاطع تحصیلات تکمیلی
 • شناسایی و حفظ استعداد های درخشان
 • حفظ و ارتقای جایگاه دانشگاه در مورد بعد ملی و بین المللی
 • تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد در عالی‌ترین سطوح علمی جامعه، با توان تحلیل و مسأله یابی، تلفیق علم و عمل
 • ارتقاء مستمر کیفیت آموزشی و پژوهشی دوره‌ها
 • جهت دادن موضوعات پایان نامه های تحصیلات تکمیلی به سوی اولویت‌های توسعه کشور
   
سیاست ها و برنامه ها
 • رشد کیفی دوره‌های تحصیلات تکمیلی
 • رشد کمی دوره‌های تحصیلات تکمیلی و بهبود هرم توزیع دانشجویان با تأکید بر دوره‌های دکترا
 • بسترسازی برای ایجاد دوره‌های دکترا در کلیه رشته‌های مرتبط با زمینه‌های فعالیت علمی این دانشگاه
 • تأکید بر کاربردی کردن موضوعات پایان‌نامه‌ها با اولویت رفع نیاز جامعه
 • زمینه‌سازی برای پذیرش دانشجویان خارجی
 • بررسی روش‌های اجرایی جذب دانشجویان ممتاز در دوره های تحصیلات تکمیلی
 • اهتمام در شناخت رشته-گرایش های تحصیلات تکمیلی تعریف نشده و مورد نیاز
 • زمینه‌سازی برای شرکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی به خصوص دوره دکتری در مجامع علمی معتبر داخلی و خارجی جهت ارائه مقاله و فرصت های مطالعاتی داخل و خارج کشور
 • بهبود ساختار و ساز و کار تحصیلات تکمیلی
 • جلب همکاری وسیع‌تر اعضای هیات علمی توانمند در دوره‌های تحصیلات تکمیلی
   
  اداره پذیرش و ثبت نام تحصیلات تکمیلی 
   
  * مکاتبات لازم با گروهها در خصوص تعیین درخواست ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع ارشد و دکتری از دانشکده ها
  * بررسی و طرح در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
  * اعلام ظرفیت از طریق پرتال دانشگاهی و یا اعلام به وزارت متبوع
  * آماده سازی کلیه فرمها و اعلامیه های ثبت نام جهت اطلاع رسانی به دانشجویان در وب سایت دانشگاه
  * دریافت اطلاعات اولیه و اسامی دانشجویان ورودی جدید از پرتال سازمان سنجش
  * تبدیل اطلاعات پذیرفته شدگان و اختصاص شماره دانشجویی به دانشجویان ورودی جدید
  * مکاتبه با دانشکده ها جهت ثبت نام
  * دریافت مدارک و تطبیق آنها با دستورالعملهای اجرایی و جلوگیری از ثبت نام دانشجویانی که اسناد و مدارک آنان مغایر با مقررات مربوطه می باشد
  * تهیه ، تنظیم و انعکاس گزارش مغایرتهای اسناد و مدارک کارتهای کنکور پذیرفته شدگان به سازمان سنجش آموزش کشور
  * درج مغایرت معدل پذیرفته شدگان در پرتال سازمان سنجش
  * بررسی مدارک معرفی شدگان مصاحبه دکتری و اعلام مغایرت ایشان در پرتال سازمان سنجش
  * اعلام و درج نمرات مصاحبه شوندگان مصاحبه دکترا در پرتال سازمان سنجش
  * پذیرش از دانشجویان معرفی شده از سازمان سنجش که در انتخاب رشته خود دچار اشتباه شده اند) دریافت مدارک ، انجام مکاتبات لازم و اختصاص شماره دانشجویی(
  * انجام امور مربوط به پذیرش دانشجویان تکمیل ظرفیت و دریافت مدارک آنها
  * پذیرش از دانشجویان خارجی بورسیه (معرفی شده از سوی سازمان سنجش( و پذیرش دانشجویان خارجی به درخواست شخصی) دریافت مدارک، انجام مکاتبات لازم و اختصاص شماره دانشجویی(
  * دریافت اطلاعات از سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم جهت متقاضیان ایرانی انتقال از خارج به داخل
  * انجام مراحل اداری و ارسال درخواستهای متقاضیان ایرانی انتقال از خارج به داخل به دانشکده ها ، پس از تائید دانشکده ، پذیرش،انجام مکاتبات لازم و اختصاص شماره دانشجویی
  * تهیه فرم های آموزشی و ثبت نام
  * نظارت بر تکمیل پرونده ها وقطعی نمودن ثبت نام معرفی شدگان استعداد درخشان و .... در صورت مطابقت کامل شرایط پذیرفته شده با دستورالعمل ثبت نام
  * تهیه ، تنظیم آمار دانشجویان جدید الورد و انجام آمارهای مقایسه ای نسبت به سنوات گذشته
  * ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد و انجام کلیه امور مربوط به آن
  * ثبت نام دانشجویان دکتری و انجام کلیه امور مربوط به آن
  * بررسی و انجام امور مربوط به تقاضای مرخصی تحصیلی و حذف ترم دانشجویان
  * انجام امور مربوط به تقاضای انتقال و مهمان دانشجویان دانشگاه الزهرا به سایر دانشگاهها
  * ارسال مدارک و ریزنمرات دانشجویان انتقال یافته به سایر دانشگاهها
  * انجام امور مربوط به تغییر مشخصات دانشجو در سیستم آموزش
  * بررسی تقاضای مهمان و انتقال سایر دانشگاهها به دانشگاه الزهرا پس از اعمال نظر دانشکده ها و کمیسیون و انجام امور مربوط به آن
  * بررسی و ارسال ریزنمرات دانشجویان مهمان و انتقالی به دانشکده ها جهت تطبیق
  * بررسی و انجام امور مربوط به دانشجویان مشروطی و اخراج آموزشی
  * ارسال ریزنمرات دانشجویان مهمان در دانشگاه الزهرا به سایر دانشگاهها
  * انجام امور مربوط به دانشجویان ممتاز
  * بررسی و انجام امور مربوط به حذف درس یا دروس دانشجویان
  * همکاری با کمیته انضباطی دانشجویان و انجام امور مربوط به آن
  * همکاری با ستاد شاهد و ایثارگر و انجام امور دانشجویان مشمول قوانین مربوط
  * انجام کلیه مکاتبات با وزارت علوم، سازمان سنجش و سازمانهای دیگر در خصوص دانشجویان جاری بر حسب مورد
  * جوابگویی و راهنمایی و مشاوره به دانشجویان با مراجعه حضوری
  * جوابگویی و راهنمایی و مشاوره به دانشجویان به صورت تلفنی
  * همکاری لازم با واحدهای مختلف دانشگاه شامل : امور دانشجویی ، دفتر امور بین الملل ، دفتر استعدادهای درخشان و ... بر حسب مورد
  انجام کلیه مکاتبات مربوط به دانشجویان با دانشکده ها بر حسب مورد
  * بررسی و تأیید فرمهای اعلام رتبه‌های برتر دانشجویان جهت ارائه به دفتر استعدادهای درخشان و کارآفرینی دانشگاه.
  * ارائه گزارشات مختلف آماری مورد تقاضا از سوی وزارت علوم و دیگر مراجع قانونی درخصوص دانشجویان مشغول به تحصیل
  * بررسی پرونده های دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی دانشگاه و انجام امور مربوط به پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد
  * بررسی پرونده های دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه و انجام امور مربوط به پذیرش بدون آزمون در مقطع دکترا
  * شناسایی و جذب دانشجویان ممتاز واجد شرایط استفاده از آئین نامه ها و بخشنامه های شورای استعداد درخشان دانشگاه ( بصورت فراخوان) 

تاریخ به روز رسانی:
1400/02/02
تعداد بازدید:
27788
تحصیلات تکمیلی-آموزش
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاکس : 982188067895+
 Amouzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.