۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
آشنایی با انجمن‏های علمی‏ دانشجویی
  معرفی انجمن های علمی دانشجویی  دانشکده هنر
رشته آموزشیاستاد مشاور عنوان  نشریه های تخصصی تصویر 
انجمن علمی دانشجویی پژوهش هنر خانم دکتر فاطمه کاتب فصلنامه علمی تخصصی هنر پژوه  
انجمن علمی دانشجویی  ارتباط تصویری  خانم دکتر زهرا مسعودی امیننشریه بیست   
انجمن علمی دانشجویی صنایع دستی خانم دکتر مهین سهرابی دست و اندیشه / نشریه هنرهای صناعی   
انجمن علمی دانشجویی طراحی پارچه و لباس  خانم دکتر مریم مونسی سرخه مجله  علمی تخصصی  سندس   
انجمن علمی دانشجویی طراحی صنعتی  دکتر پروین شکری   
انجمن علمی دانشجویی نقاشی خانم دکتر الهه پنجه باشی دوماهنامه هنری دانشجویی نقاشی باژ   
انجمن علمی دانشجویی کتابت و نگارگری خانم شهرزاد صالحی پور   

تاریخ به روز رسانی:
1398/03/29
تعداد بازدید:
889
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي -ميدان شيخ بهايي-دانشگاه الزهرا -دانشكده هنر كدپستي : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاكس : 88041341
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.