۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن
tset
 معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي :
نام و نام خانوادگي : دكتر فريده طالبپور
رشته تحصيلي : نساجي
مرتبه علمي :استاد
شماره تلفن مستقيم : 85692515
http://staff.alzahra.ac.ir/farideh_talebpour/
رزومه فارسي : PDF
CV : PDF
ايميل : talebpour@alzahra.ac.ir

معاون پژوهشي اجرايي دانشكده هنر
نام ونام خانوادگي: عفت السادات افضل طوسي
رشته :پژوهش هنر
مرتبه علمي : دانشيار
مدرك تحصيلي : دكترا
تلفن : 2525 / 85692506
رزومه : PDF
PDF:CV 
ايميل : Afzaltousi@alzahra.ac.ir
 مدير گروه ارتباط تصويري
نام و نام خانوادگي : ميترا معنوي راد
رشته تحصيلي : پژوهش هنر
مدرك تحصيلي : دكتري
مرتبه علمي : دانشيار
شماره تلفن مستقيم : 85692747
ايميل : m.manavirad@alzahra.ac.ir
رزومه : PDF 
CV:PDF 
 مدير گروه پژوهش هنر
نام و نام خانوادگي : دكتراشرف السادات موسوي لر
رشته تحصيلي : پژوهش هنر
مدرك تحصيلي : دكترا
مرتبه علمي : استاد تمام 
شماره تلفن مستقيم :85692503
ايميل : mousavilar@alzahra.ac.ir
رزومه: PDF
CV: PDF
 web : http://staff.alzahra.ac.ir/mousavilar


  مدير گروه صنايع دستي:
نام و نام خانوادگي : ناهيد رحمانپور
رشته تحصيلي : صنايع دستي
مدرك تحصيلي : فوق ليسانس
مرتبه علمي : مربي
شماره تلفن مستقيم :85692509
شماره تلفن داخلي :2509
ايميل : n.rahmanpour @alzahra.ac.ir
رزومه : PDF
CV:PDF

 مدير گروه طراحي لباس و چاپ پارچه:
نام و نام خانوادگي : دكتر فريده طالبپور
رشته تحصيلي : نساجي
مرتبه علمي :استاد
شماره تلفن مستقيم : 85692515
http://staff.alzahra.ac.ir/farideh_talebpour/
رزومه فارسي : PDF
CV : PDF
ايميل : talebpour@alzahra.ac.ir

 مدير گروه طراحي صنعتي:
نام و نام خانوادگي : مرضيه اله دادي
رشته تحصيلي : طراحي صنعتي
مدرك تحصيلي : فوق ليسانس
مرتبه علمي : مربي
شماره تلفن مستقيم :85692749
شماره تلفن داخلي :2749
ايميل : m.allahdadi@alzahra.ac.ir
رزومه : PDF
CV:PDF 


 مدير گروه نقاشي:
نام و نام خانوادگي : دكتر داريوش فرد دهكردي
رشته تحصيلي :هنرهاي تجسمي
مدرك تحصيلي : د كترا
مرتبه علمي : استاد يار
شماره تلفن مستقيم : 85692513
ايميل : d.dehkordi@alzahra.ac.ir
رزومه : PDF
CV :PDF
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/09/13
تعداد بازدید:
672
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي -ميدان شيخ بهايي-دانشگاه الزهرا -دانشكده هنر كدپستي : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاكس : 88041341
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.