۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
اساتيد هيات علمي
 نام و نام خانوادگی : دکتر فریده طالبپور
مرتبه علمی : استاد تمام
رشته : دکترای شیمی نساجی
حوزه تخصصی : نساجی 
ایمیل :talebpour@alzahra.ac.ir
وب سایت :http://staff.alzahra.ac.ir/farideh_talebpour
رزومه فارسی : PDF
رزومه انگلیسی : PDF
 
 نام و نام خانوادگی : دکتر فریناز فربود 
مرتبه علمی : استادیار
رشته : دکترای پژوهش هنر 
حوزه تخصصی : طراحی پارچه 
ایمیل :f.farbod@alzahra.ac.ir
وب سایت :http://staff.alzahra.ac.ir/farbod
رزومه فارسی : PDF
رزومه انگلیسی : PDF
 
 نام و نام خانوادگی : ربابه غزالی
مرتبه علمی : مربی
رشته :کارشناسی ارشد طراحی لباس
حوزه تخصصی : طراحی لباس 
ایمیل:r.ghazali@alzahra.ac.ir
وب سایت :http://staff.alzahra.ac.ir/ghazali
رزومه فارسی : PDF
رزومه انگلیسی : PDF
 
 نام و نام خانوادگی : عاطفه عبدالسلامی 
مرتبه علمی : مربی
رشته : کارشناسی ارشد طراحی پارچه 
حوزه تخصصی :طراحی پارچه 
ایمیل :a.abdolsalami@alzahra.ac.ir
وب سایت :http://staff.alzahra.ac.ir/abdolsalami
رزومه فارسی : PDF
رزومه انگلیسی : PDF
 
 نام و نام خانوادگی : دکتر مریم مونسی سرخه
مرتبه علمی : استادیار
رشته: دکترای پژوهش هنر
حوزه تخصصی : طراحی لباس 
ایمیل :M.Mounesi@alzahra.ac.ir
وب سایت : http://staff.alzahra.ac.ir/mounesi
رزومه فارسی : PDF
رزومه انگلیسی : PDF
 
 نام و نام خانوادگی : دکتر روشنک داوری 
مرتبه علمی : استادیار
رشته : دکترای پژوهش هنر
حوزه تخصصی : طراحی صنعتی 
ایمیل :davari@alzahra.ac.ir
وب سایت :
رزومه فارسی : PDF
رزومه انگلیسی : PDF
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/31
تعداد بازدید:
4597
گروه طراحی پارچه و لباس
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي -ميدان شيخ بهايي-دانشگاه الزهرا -دانشكده هنر كدپستي : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاكس : 88041341
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.