۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن
برنامه دفاعیه ها
 
برنامه دفاعیه دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر
 
 نام دانشجواساتید راهنما                                                               زمان و مکان دفاعیه                                                   
سپیده یاقوتی-دانشجوی دکتری پژوهش هنر                        استاد راهنما:خانم دکتر موسوی لر
استاد مشاور : خانم دکتر فربود                                                         
 زمان: 98/02/30
مکان:سالن دکتر کاتب
 فاطمه مرسلی توحیدی-دانشجوی دکتری پژوهش هنر استاد راهنما:خانم دکتر میترا معنوی راد


 
سهیلا نماز علیزاده- دانشجوی دکتری پژوهش هنر                                    استاد راهنما:خانم دکتر موسوی لر                         
استاد مشاور : آقای دکتر محمود طاووسی
زمان: 98/02/30
مکان:سالن دکتر کاتب                                    
 
 
نام و نام خانوادگی دانشجواساتید راهنمازمان و مکان دفاعیه            
 فاطمه پالیزبان 
کارشناسی¬ارشد
 خانم دکتر رهبرنیا (استاد راهنما)، خانم دکتر دانشگر
(داور داخلی و ناظر)، آقای دکتر افهمی (داور خارجی )
 زمان:11/12/97 ساعت 12-10
مکان: ساختمان هنر
 خانم فاطمه پورمند دانشجوی دکتری  سرکار خانم دکتر افضل طوسی( استاد راهنما) –جناب آقای دکتر:سلطانی- سرکار خانم دکتر رهبرنیا- سرکار خانم دکتر پاکزاد اساتید داور  زمان:19/12/97 ساعت 15-13
مکان: آمفی تاتر
 خانم خیزران اسماعیل زاده دانشجوی دکتری سرکار خانم دکتر شاد قزوینی (استاد راهنما) –جناب آقای دکتر افهمی - سرکار خانم دکتر رهبرنیا- جناب آقای دکتر حسامی (اساتید داور) زمان:19/12/97 ساعت 19_17
مکان: آمفی تاتر
 خانم فاطمه زهتاب دانشجوی دکتری  جناب آقای دکتر حسامی(  استاد راهنما )–جناب آقای دکتر افهمی - سرکار خانم دکتر رهبرنیا- سرکار خانم افضل طوسی (اساتید داور) زمان:19/12/97 ساعت 17_15
مکان:
 نسترن خدابخش کارشناسی¬ارشد  آقای دکتردادور وخانم دکترموسوی لر(استاد راهنما)، خانم دکترکاتب (داور داخلی و ناظر)، آقای دکترسلطان کاشفی(داور خارجی )  زمان:16/11/97 ساعت 15-13
مکان: تئوری5
 رودابه تنکری باقری نژاد  کارشناسی¬ارشد آقای دکتردادوروخانم دکترموسوی لر(استاد راهنما)، خانم دکترکاتب (داور داخلی و ناظر)، آقای دکترسلطان کاشفی(داور خارجی )  زمان:16/11/97 ساعت 17-15
مکان: تئوری5
 زهراشاه سیاه  کارشناسی¬ارشد خانم دکترموسوی لر(استاد راهنما)، خانم دکتررهبرنیا (داور داخلی و ناظر)، آقای دکتر سلطان کاشفی(داور خارجی )  زمان:16/11/97 ساعت 12-10
مکان: تئوری5
 خانم مهسا نجف زاده
کارشناسی ارشد 
 استاد ارجمند جناب آقای دکتر دادور (استاد راهنما)،
آقای دکتر معمارزاده ( استاد داور) و
خانم دکتر طالب پور(استاد داور و ناظر)
 زمان: 27/06/97 ساعت 10-12
مکان: اتاق سمینار
 خانم منیره یحیایی
کارشناسی ارشد
 استاد ارجمند جناب آقای دکتر دادور (استاد راهنما)،
آقای دکتر معمارزاده ( استاد داور) و خانم دکتر طالب پور(استاد داور و ناظر)
 زمان: 27/06/97 ساعت 10-08
مکان: اتاق سمینار
   
تاریخ به روز رسانی:
1398/03/21
تعداد بازدید:
1247
گروه پژوهش هنر
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي -ميدان شيخ بهايي-دانشگاه الزهرا -دانشكده هنر كدپستي : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاكس : 88041341
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.