۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ فروردين
ویدئو آموزشی برای استفاده از کلاس های مجازی - ویژه اساتید
1398/12/09
حمایت مالی اداره استعداد درخشان دانشگاه از مقالات دانشجویان
1398/11/12
برگزاری امتحانات مجازی نیمسال 981
1398/10/09
از 23 آذر تا 5 دی
1398/09/17
خبر فوری /
تقویم آموزشی
آغاز نیمسال تحصیلی (نیمسال اول) : 23 شهریور 98
آخرین مهلت ارائه درخواست مرخصی تحصیلی : 23 شهریور 98
زمان ترمیم (حذف و اضافه)
              ورودی 95 و ماقبل : 30 شهریور 98
              ورودی 96 : 31 شهریور 98
              ورودی 97 : 1 مهر 98
               میهمان و انتقالی : 2 مهر 98
آخرین مهلت حذف اضطراری : 21 آذر 98
گستره ارزشیابی : از 23 آذر تا 5 دی 98
مجموعه تصاویر
سال 1398
1398/01/28

  • اختتامیه دهه سرآمدی آموزشاختتامیه دهه سرآمدی آموزش
   اختتامیه دهه سرآمدی آموزش
  دانشگاه الزهرا
   تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
  تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
   Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
  تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.